Комисията по статута на жените към ООН призова за изпълнение на Програмата 2030

0
1292

 

csw60-large-rectangular

По време на 60-ата сесия на Комисията по статута на жените към ООН, страните членки коментираха изпълнението на Програмата 2030, свързана с половата толерантност. Програмата призовава към засилване интеграцията на жените в професионален план, както и премахване на всякакви видове дискриминация в ежедневието. Коментира се засилването на мерките да стане чрез по-строги закони, политики и активна роля на институциите.

Комисията припозна ролята на жените като съзидателна за пълноценното развитие на света. Безспорен е фактът, че няма как да съществува напредък по отношение Целите за устойчиво развитие, ако няма равенство между половете. Една от целите на Програмата 2030 е да превърне овластяването на всички жени и момичета от дълго чакана мечта в реалност.

Изпълнителният директор на ООН – Жени Фумазиле Мламбо-Нгкука приветства споразумението и адмирира ангажираността към проекта от страна на държавите членки на ООН. Тя заяви: „Държавите дадоха на неравенството между половете срок на годност: 2030 г. Сега е време да се захващаме за работа“.

Цифрите доказват глобалната визия и отговорността на нациите към проекта: рекордният брой от над 80 министри посетиха Комисията. Участваха около 4100 неправителствени представители от 540 организации. Това е едно от най-многобройните редовни годишни срещи на Комисията по правата на жените.

Приетите решения призовават към цялостен подход за прилагането на всички 17 Цели за устойчиво развитие. Интеграцията на всички гледни точки на двата пола е основополагаща в реализирането на държавните политики. Нужни са ефективни закони и политики, които да изкоренят всякакви наредби, които съдържат дори нотка дискриминационна лексика. Временни специални мерки могат да гарантират, че жените и момичетата ще получават справедливост по отношение нарушаване на човешките права.

Комисията одобри значителното увеличаване на инвестициите, които запълват ресурсните празноти в изпълнението на 5-тата Цел за устойчиво развитие – постигане равенство между половете и овластяването на всички жени и момичета. Средствата ще бъдат набирани от вътрешни и международни донори.

global-goals-5-gender-equality-b5.jpg__731x380_q85_crop_subsampling-2_upscale

По пътя към изпълнението на Цел 5 се забелязва ключовата подкрепа на обществени групи,феминистките групи, правозащитни организации и младежки организации. Всички те се съюзиха в борбата с премахването на всички форми на дискриминация.

Комисията подчерта като приоритетна цел овластяването на жените и момичетата и интегрирането им в бизнеса и лидерските позиции. Предвиждат се и сериозни мерки за преодоляване сексуалното насилие. Членовете на комисията се обединиха в осигуряването на равно участие на жените във всички нива на публичния и частния сектор и премахването на пречките в професионалното им развитие.

Източник: UN Women

Изготвил: Мария Ивайлова