Лора Любенова е номинирана за председател на Европейски младежки форум

[:bg]14494898_112249645907541_2465841058770409935_n

На 7 октомври Национален младежки форум (НМФ) официално обяви номинацията на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум. 

Мотивацията на най-голямата чадърна младежка организация в страната да номинира Лора Любенова да оглави Европейски младежки форум гласи следното:

„Национален младежки форум и организациите му членки застават зад Лора Любенова, защото вярват във визията й за развитие на младежкия сектор в Европа, която се гради на ясни и точни приоритети. Работа й до момента, като член на Управителния съвет на Европейски младежки форум (ЕМФ), е показала компетентността и качествата на Лора. Времето, в което е била заместник-председател на НМФ и един от основателите на Форума са предпоставка днес организацията да е пълноправен член на ЕМФ и да има възможността да бъде горда, за това, че в лицето на Лора Любенова, може да има първата българка председател на ЕМФ“. 

14463259_112201785912327_3246242001006516842_n

Ето каква е визията на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум:

„Резултатите от британския референдум поставиха Европа в процес на преход. Този референдум даде началото на процес на преосмисляне и възстановяване на Европейския съюз. Аз съм родена във време, когато Източна Европа започна една от най-големите си промени и преходи на своите общества към демокрация, свобода на словото и когато тя отвори своите граници.
Днес Европа отново е изправена пред необходимостта от сериозна промяна на своите общества и своята политическа програма като съюз. От личен опит знам какво е да израснеш във време на преход. Имам и академичен опит – фокусирах своето образование върху две теми – политическата система на Европейския съюз и политиката в период на преход от една политическа система към друга.

Днес държавните ръководители и европейските лидери преосмислят политическата система на Европейския съюз, но решенията, които ще бъдат взети при тези процеси, ще се отразят най-вече на младите хора и следващите поколения на Европа. Ние, като младежки форум – платформа, която обединява и представлява младежки организации от цяла Европа и извън нея, не можем да стоим настрана от тези процеси. Ние трябва да се седнем на масата на преговорите и да участват в процеса на вземане на решения. Нашите идеи и визия за Европа трябва да бъдат взети под внимание.

Винаги съм билa ангажирана с процесите и дейностите, които според мен, водят до промяна за младите хора, в качеството си на български младежки активист на местно и на национално ниво и като млад човек, участващ в младежко политическо движение. Сега, аз имам желанието Младежкият форум да поеме водеща роля в тези важни процеси. Имам познания и опит за политическия процес в Европа и политиката на застъпничество, така че вярвам, че Младежкият форум като платформа има капацитет да изисква и да донесе промяната за младите хора.

Ние трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до политическия живот на всички етапи – дебати, дискусии, конференции, застъпнически срещи, избори, а също и да са овластени да бъдат политически представители. Избирателното право на 16 е кампания, която постигна успех в много държави, но има още много страни, за които да се уверим, че ще признаят това право на младите хора.

Трябва да сме сигурни, че младите хора са готови с исканията си за европейските избори през 2019 г. Трябва да сме сигурни, че сме готови с нашите искания за следващия период на Еразъм + и следващата многогодишна финансова рамка. Само по този начин можем да гарантираме, че младите хора ще бъде приоритет за политическия елит. Трябва да сме сигурни, че нуждите на младите хора присъстват в политическите програми на европейските партии. Трябва да сме уверени, че повече млади членове на Европейския парламент ще бъде номинирани и избирани.

Младежки форум се е борил в продължение на 20 години за младежките права. Постигнахме институционално признаване на младежките права на европейско и световно ниво, но сега трябва да сме сигурни, че правата на всички младежи ще бъдат спазени. Трябва да се уверим, че младите хора имат достъп до техните права на национално и местно ниво. Трябва да осигурим правото на младежките организации да използват правата на младежта като инструмент за приемане на политики, които им дават достъп до процеса на вземане на решения.

Младежки форум, заедно със своите организации членки, води борба срещу младежката безработица в продължение на няколко мандата. Трябва да сме сигурни, че младите хора не са изправени пред труден преход от образователната система към пазара на труда. Трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до качествени стажове. Трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до инструменти, за да превърнат идеите си в успешно предприемачество. Трябва да се уверим, че младите хора имат достъп до качествени работни места като се спазват техните социални права. Постигането на всичко това може да направи младите хора независими, да им помогне да постигнат своята автономност, за да имат достъп до образование, мобилност, физически и психично-здравни услуги и жилища. Ние работихме усилено върху доклада и документа за политиката на социално приобщаване в рамките на мандата ни, но сега трябва да се уверим, че нашите искания са признати от институции и политически участници и че ще бъдат приети.

Младежката работа заема значителна част от живота ми. През последните години активно участвах в няколко младежки структури като YES (Young European Socialist), IUSY (International Union of Socialist Youth) и НМФ и от тяхно име имах възможността последните две години да бъде номинирана и избрана за член на Управителния съвет на Европейския младежки форум. Младежката работа и неформалното образование са основните области на дейност за младежките организации. Младежката работа има ключова роля в процеса на овластяване на младите хора и социалното приобщаване на младите. Аз съм силно ангажирана с неформалното образование и съм посветена на интегрирането му като тема в рамките на платформата на практическо, методическо и теоретично ниво. Ние трябва да се уверим, че тези две основни теми за младежки организации са широко отразени в рамките на следващата стратегия на ЕС за младежта.

Като човек, който е имал възможност да споделя двете гледни точки на Националните младежки съвети (NYCs) и на Международните неправителствени младежки организации (INGYOs), смятам, че борда на ЕМФ следва да подкрепя силното и пряко сътрудничество между членуващите организации и по-нататъшното засилване на сътрудничеството между отделните стълбове.

Младежки форум като европейска платформа трябва да има по-тясно сътрудничество с други региони в областта на важни теми, които определят овластяването, правата на младежта и независимия живот на младите хора по целия свят. Ние трябва да сме сигурни, че съществува добро сътрудничество между структурите на ООН и нашите членове, които представляват глобални младежки движения, особено когато работят по Целите на устойчивото развитие. Трябва да сме сигурни и че имаме добро сътрудничеството с другите регионални младежки платформи.

През последната година Европа е изправена пред миграционна криза. Ние, като младежки форум, не бяхме подготвени за тези предизвикателства и в работния ни план за 2015-2016 г. не се споменава темата за миграцията. Тези предизвикателства ни показаха, че можем да бъдем силни във водещи политически процеси и как мрежите на нашите членове като нова структура могат да дадат възможност на ЕМФ да има думата в политическите насоки на платформата. Ние трябва да се уверим, че през следващия мандат ще продължим да работим по темата за миграцията. Трябва да се уверим, че нашите препоръки и предложения от политическия документ, който приехме на Съвета на членове на ЕМФ (COMEM) в Мадрид, ще бъдат признати от институции и политически актьори и ще се приемат. Аз все още съм силно ангажирана с темата за миграцията.

Като платформа, ние трябва да изградим повече партньорства и да намерим повече съюзници за постигане на нашите политически цели. Новите партньорства могат да отварят нови врати не само на политическата сцена, но и да помогнат за нови източници на финансиране.

Като човек, който също така идва от политическа младежка организация, вярвам, че трябва да се уверим, че Европейски младежки форум задава дневния ред. Моята сила е в политическото застъпничество за участието на младите хора и младежките организации в процеса на вземане на решения. Аз съм ангажирана с равенството като ценност и вярвам, че никой не трябва да бъде изоставен. Вярвам, че ние като младежки форум може да изградим и да се борим за балансирани позиции, където можем да представляваме обединения глас на младите хора.

Като ръководство на Младежкия форум ние поемаме отговорност за устойчивото развитие на платформата и разработването на повече възможности за младежките организации и младите хора. Аз съм готова да поема тази отговорност чрез кандидатурата си за президент на Европейския младежки форум“.

Всички новини за кандидатурата на Лора Любенова може да следите на нейната официална фейсбук страница.

Европейски младежки форум (ЕМФ) е платформа от младежки организации от цяла Европа. В нея членуват национални младежки съвети и международни неправителствени организациии. ЕМФ събира представители на младежта от цяла Европа като подпомага овластяването на младите хора и насърчава активното им участие в обществения живот. След двудневното събрание официално броят на членуващите младежки организации в ЕМФ достига до 100 организации.

От 2015 г. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум.

*Като организация основател и член на Национален младежки форум, Дружество за ООН в България подкрепя кандидатурата на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум.[:en]14494898_112249645907541_2465841058770409935_n

На 7 октомври Национален младежки форум (НМФ) официално обяви номинацията на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум. 

Мотивацията на най-голямата чадърна младежка организация в страната да номинира Лора Любенова да оглави Европейски младежки форум, гласи следното:

„Национален младежки форум и организациите му членки застават зад Лора Любенова, защото вярват във визията й за развитие на младежкия сектор в Европа, която се гради на ясни и точни приоритети. Работа й до момента, като член на Управителния съвет на Европейски младежки форум (ЕМФ), е показала компетентността и качествата на Лора. Времето, в което е била заместник-председател на НМФ и един от основателите на Форума са предпоставка днес организацията да е пълноправен член на ЕМФ и да има възможността да бъде горда, за това, че в лицето на Лора Любенова, може да има първата българка председател на ЕМФ“. 

14463259_112201785912327_3246242001006516842_n

Ето каква е визията на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум:

„Резултатите от британския референдум поставиха Европа в процес на преход. Този референдум даде началото на процес на преосмисляне и възстановяване на Европейския съюз. Аз съм родена във време, когато Източна Европа започна една от най-големите си промени и преходи на своите общества към демокрация, свобода на словото и когато тя отвори своите граници.
Днес Европа отново е изправена пред необходимостта от сериозна промяна на своите общества и своята политическа програма като съюз. От личен опит знам какво е да израснеш във време на преход. Имам и академичен опит – фокусирах своето образование върху две теми – политическата система на Европейския съюз и политиката в период на преход от една политическа система към друга.

Днес държавните ръководители и европейските лидери преосмислят политическата система на Европейския съюз, но решенията, които ще бъдат взети при тези процеси, ще се отразят най-вече на младите хора и следващите поколения на Европа. Ние, като младежки форум – платформа, която обединява и представлява младежки организации от цяла Европа и извън нея, не можем да стоим настрана от тези процеси. Ние трябва да се седнем на масата на преговорите и да участват в процеса на вземане на решения. Нашите идеи и визия за Европа трябва да бъдат взети под внимание.

Винаги съм бил ангажирана с процесите и дейностите, които според мен, водят до промяна за младите хора, в качеството си на български младежки активист на местно и на национално ниво и като млад човек, участващ в младежко политическо движение. Сега, аз имам желанието Младежкият форум да поеме водеща роля в тези важни процеси. Имам познания и опит за политическия процес в Европа и политиката на застъпничество, така че вярвам, че Младежкият форум като платформа има капацитет да изисква и да донесе промяната за младите хора.
Ние трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до политическия живот на всички етапи – дебати, дискусии, конференции, застъпнически срещи, избори, а също и да са овластени да бъдат политически представители. Избирателното право на 16 е кампания, която постигна успех в много държави, но има още много страни, за които да се уверим, че ще признаят това право на младите хора.
Трябва да сме сигурни, че младите хора са готови с исканията си за европейските избори през 2019 г. Трябва да сме сигурни, че сме готови с нашите искания за следващия период на Еразъм + и следващата многогодишна финансова рамка. Само по този начин можем да гарантираме, че младите хора ще бъде приоритет за политическия елит. Трябва да сме сигурни, че нуждите на младите хора присъстват в политическите програми на европейските партии. Трябва да сме уверени, че повече млади членове на Европейския парламент ще бъде номинирани и избирани.
Младежки форум се е борил в продължение на 20 години за младежките права. Постигнахме институционално признаване на младежките права на европейско и световно ниво, но сега трябва да сме сигурни, че правата на всички младежи ще бъдат спазени. Трябва да се уверим, че младите хора имат достъп до техните права на национално и местно ниво. Трябва да осигурим правото на младежките организации да използват правата на младежта като инструмент за приемане на политики, които им дават достъп до процеса на вземане на решения.
Младежки форум, заедно със своите организации членки, води борба срещу младежката безработица в продължение на няколко мандата. Трябва да сме сигурни, че младите хора не са изправени пред труден преход от образователната система към пазара на труда. Трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до качествени стажове. Трябва да се уверим, че младите хора да имат достъп до инструменти, за да превърнат идеите си в успешно предприемачество. Трябва да се уверим, че младите хора имат достъп до качествени работни места като се спазват техните социални права. Постигането на всичко това може да направи младите хора независими, да им помогне да постигнат своята автономност, за да имат достъп до образование, мобилност, физически и психично-здравни услуги и жилища. Ние работихме усилено върху доклада и документа за политиката на социално приобщаване в рамките на мандата ни, но сега трябва да се уверим, че нашите искания са признати от институции и политически участници и че ще бъдат приети.
Младежката работа заема значителна част от живота ми. През последните години активно участвах в няколко младежки структури като YES (Young European Socialist), IUSY (International Union of Socialist Youth) и НМФ и от тяхно име имах възможността последните две години да бъде номинирана и избрана за член на Управителния съвет на Европейския младежки форум. Младежката работа и неформалното образование са основните области на дейност за младежките организации. Младежката работа има ключова роля в процеса на овластяване на младите хора и социалното приобщаване на младите. Аз съм силно ангажирана с неформалното образование и съм посветена на интегрирането му като тема в рамките на платформата на практическо, методическо и теоретично ниво. Ние трябва да се уверим, че тези две основни теми за младежки организации са широко отразени в рамките на следващата стратегия на ЕС за младежта.
Като човек, който е имал възможност да споделя двете гледни точки на Националните младежки съвети (NYCs) и на Международните неправителствени младежки организации (INGYOs), смятам, че борда на ЕМФ следва да подкрепя силното и пряко сътрудничество между членуващите организации и по-нататъшното засилване на сътрудничеството между отделните стълбове.
Младежки форум като европейска платформа трябва да има по-тясно сътрудничество с други региони в областта на важни теми, които определят овластяването, правата на младежта и независимия живот на младите хора по целия свят. Ние трябва да сме сигурни, че съществува добро сътрудничество между структурите на ООН и нашите членове, които представляват глобални младежки движения, особено когато работят по Целите на устойчивото развитие. Трябва да сме сигурни и че имаме добро сътрудничеството с другите регионални младежки платформи.
През последната година Европа е изправена пред миграционна криза. Ние, като младежки форум, не бяхме подготвени за тези предизвикателства и в работния ни план за 2015-2016 г. не се споменава темата за миграцията. Тези предизвикателства ни показаха, че можем да бъдем силни във водещи политически процеси и как мрежите на нашите членове като нова структура могат да дадат възможност на ЕМФ да има думата в политическите насоки на платформата. Ние трябва да се уверим, че през следващия мандат ще продължим да работим по темата за миграцията. Трябва да се уверим, че нашите препоръки и предложения от политическия документ, който приехме на Съвета на членове на ЕМФ (COMEM) в Мадрид, ще бъдат признати от институции и политически актьори и ще се приемат. Аз все още съм силно ангажирана с темата за миграцията.
Като платформа, ние трябва да изградим повече партньорства и да намерим повече съюзници за постигане на нашите политически цели. Новите партньорства могат да отварят нови врати не само на политическата сцена, но и да помогнат за нови източници на финансиране.
Като човек, който също така идва от политическа младежка организация, вярвам, че трябва да се уверим, че Европейски младежки форум задава дневния ред. Моята сила е в политическото застъпничество за участието на младите хора и младежките организации в процеса на вземане на решения. Аз съм ангажирана с равенството като ценност и вярвам, че никой не трябва да бъде изоставен. Вярвам, че ние като младежки форум може да изградим и да се борим за балансирани позиции, където можем да представляваме обединения глас на младите хора.
Като ръководство на Младежкия форум ние поемаме отговорност за устойчивото развитие на платформата и разработването на повече възможности за младежките организации и младите хора. Аз съм готова да поема тази отговорност чрез кандидатурата си за президент на Европейския младежки форум“.

Всички новини за кандидатурата на Лора Любенова може да следите на нейната официална фейсбук страница.

Европейски младежки форум (ЕМФ) е платформа от младежки организации от цяла Европа. В нея членуват национални младежки съвети и международни неправителствени организациии. ЕМФ събира представители на младежта от цяла Европа като подпомага овластяването на младите хора и насърчава активното им участие в обществения живот. След двудневното събрание официално броят на членуващите младежки организации в ЕМФ достига до 100 организации.

От 2015 г. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум.

*Като организация основател и член на Национален младежки форум, Дружество за ООН в България подкрепя кандидатурата на Лора Любенова за председател на Европейски младежки форум.[:]

1 COMMENT

Comments are closed.