Международен ден за прекратяване на сексуалното насилие по време на конфликти

ClB9xEVWEAAA-2I

Днес за пръв път отбелязваме Международния ден за прекратяване на сексуалното насилие по време на конфликти. На 19 юни 2015 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция 69/293, с която 19 юни се обявява за Международен ден за прекратяване на сексуалното насилие по време на конфликти.

Целта на отбелязването на деня е да привлече общественото внимание към прекратяване на сексуалното на насилие, оказване на подкрепа на оцелелите от подобно насилие и за отдаване на почит на всички посветили и изгубили живота си в борбата с това престъпление.

Денят е избран в съответствие с приетата на 19 юни 2008 г. Резолюция на Съвета за сигурност на ООН, с която сексуалното насилие се осъжда като действие по време на война или мироопазващи мисии.