Международен ден на здравето

0
1268

Всяка година на 7 април отбелязваме Международния ден на здравето. Решението за определяне на ден, в който да се съсредоточи вниманието върху важни аспекти на глобалното здраве, е взето на Първата международна здравна асамблея в Женева през 1948 г., но празникът официално започва да се чества през 1950 г.

През последните 50 години Международният ден на здравето спомага да се повиши информираността за редица важни здравни проблеми като психичното здраве, грижите за майката и детето и изменението на климата.

Една от най-успешните кампании във връзка с Международния ден на здравето е Глобалната инициатива за ерадикация на полиомиелита от 1995 г. Оттогава нивото на информираност на хората към детския паралич значително се е повишило и много държави по света успяват да се справят със заболяването, като през 1994 г. в Западното полукълбо то е обявено за изкоренено. Други важни теми, адресирани през последните години са: Безопасност на храните (2015 г), Диабетът (2016 г.), Депресията (2017 г.), Всеобщо здравно покритие (2018 и 2019 г.).

Менталното здраве – неразделен и съществен компонент на здравето

Уставът на Световната здравна организация гласи: „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъзи“. Следователно психичното здраве е повече от просто отсъствието на психични разстройства или увреждания.

Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидът осъзнава собствените си способности, може да се справи с ежедневния стрес, да работи продуктивно и е в състояние да даде своя принос за своята общност. Психичното здраве е от основно значение за нашата колективна и индивидуална способност да мислим, изразяваме емоции, да взаимодействаме помежду си и да се наслаждаваме на живота. Затова насърчаването, защитата и възстановяването на психичното здраве са от жизненоважно значение за хората и обществата по целия свят.

Множество социални, психологически и биологични фактори определят нивото на психичното здраве на човек във всеки момент. Такива са например  постоянният социално-икономически натиск и бързите социални промени, стресовите условия на труд, дискриминацията между половете, социалното изключване, нездравословния начин на живот, незачитането на правата на човека, сексуалното насилие. Среда, в която се зачитат и защитават гражданските, политическите, социално-икономическите и културните права, е основополагаща за психичното здраве. Затова националните политики за психично здраве трябва да бъдат насочени, както към психичните разстройства, така и към по-обширни въпроси, които насърчават психичното здраве. В допълнение към здравния сектор е от съществено значение да се включат секторите на образованието, труда, правосъдието, транспорта, околната среда и благосъстоянието. По-конкретни мерки биха могли да се вземат чрез оказване на помощ в ранна детска възраст и осигуряване на стабилна среда за растеж и развитие, осигуряване на подкрепа на децата и най-възрастните, създаване на програми за работа с уязвими групи, приемане на закони против дискриминацията, популяризиране на повече за възможности за лицата, страдащи от психически разстройства.

Като част от дейността на Световната здравна организация за подобряване на психичното здраве, през 2013 г. Световната здравна асамблея одобри „Подробен план за действие за психично здраве за 2013-2020 г.“. Планът е ангажимент на всички държави-членки на СЗО да предприемат конкретни действия за подобряване на психичното здраве, и да допринесат за постигането на набор от глобални цели. Четирите основни цели са: засилване на ефективното лидерство и управление на психичното здраве; осигуряване на цялостни услуги за психично здраве и социални грижи в общностни условия; прилагане на стратегии за насърчаване и превенция за психичното здраве и укрепване на информационните системи и изследвания за психичното здраве.

Международен ден на здравето 2020

Тази година на Международния ден на здравето отчитаме приноса на медицинските сестри и акушерките, като признаваме тяхната жизненоважна роля за поддържането на света. В момента техните неуморни усилия се открояват по-ясно от всякога, тъй като сестрите и други здравни работници са в основата на глобалния отговор срещу COVID-19, излагайки на риск собственото си здраве, за да защитят широката общественост. През 2020 г. честваме още Международната година на медицинската сестра и акушерката. Днешният празник дава възможност да се акцентира върху работата на медицинските сестри и акушерките по света, като същевременно се отбележи значимостта на тази работна сила като един от най-ценните ресурси на всяка страна. Това е от изключително значение за стремежа ни да постигнем национални и глобални цели, свързани с универсалното здравно покритие, здравето на майката и детето, инфекциозните и незаразните болести, включително психично здраве, готовност за действие и реакция при спешни случаи, безопасност на пациента и предоставяне на цялостна грижа.

„Един свят: Заедно у дома“

Световната здравна организация (СЗО) в партньорство с Международната организация Global Citizen ще създаде „Един свят: Заедно у дома“ – телевизионно предаване, с водещ Лейди Гага, за да изрази своята благодарност към здравните работници, борещи се на първа линия срещу пандемията COVID-19.

Предаването ще бъде излъчено на 18 април 2020 г. и ще включва истории на лекари, медицински сестри и семейства, живеещи по време на пандемията. Участие ще вземат и редица други известни личности, сред които Андреа Бочели, Били Айлиш, Били Джо Армстронг, Крис Мартин, Дейвид Бекъм, Елтън Джон, Пол Маккартни и Стиви Уондър.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че цялата система на ООН е напълно мобилизирана и подкрепя мерките, предприети от страните. Той поставя своите вериги за доставки на разположение на света и пропагандира глобално прекратяване на огъня. „Горди сме да обединим усилията си с „Един свят: Заедно у дома“, за да помогнем да се спре разпространението на вируса, и да се минимизират социално-икономическите въздействия върху глобалната общност, за да работим заедно за постигането на глобални целите за бъдещето“, каза той. „Ние сме заедно в това и ще преодолеем това заедно!“

От своя страна, Хю Евънс, един от основателите и изпълнителен директор на Global Citizen, отбеляза глобалното здраве като един от приоритетите на платформата, която има за цел борба с бедността. „Чрез „Един свят: Заедно у дома“ ще насърчаваме филантропите, корпорациите и правителствата да допринесат за борбата срещу Covid-19, включително разпространението на медицински консумативи и лични предпазни средства за медицински специалисти по целия свят.“, добавя той.

В Международния ден на здравето Световната здравна организация призовава на политическо равнище да се инвестира в образованието и заетостта на медицински сестри и акушерки, така че универсалното здравно покритие да стане реалност навсякъде, както и да бъдат направени стъпки за подобряване на данните за работната сила, за по-ефективно насочване на ресурсите и промени там, където те са най-необходими. А като граждани, всички ние можем да покажем на медицинските сестри и акушерките своята признателност за тяхната работа и да им благодарим за това, което правят, за да ни поддържат здрави, както и да насочим общественото внимание и подкрепа, за да бъдат направени инвестиции, които да им позволят да работят с пълния си потенциал.

Велислава-Михаела Крачунова

Източници: WHO, UN