Международен ден на семейството

0
711
Снимка: Pixabay

Семейството е първото социално обкръжение на всеки един от нас. Неговата роля е толкова значима и специфична, че е неизпълнима от която и да е било друга социална институция. В семейството се поставят основите за развитие на личността. То е не само първото училище за социален опит на детето, но и първият пример за разбирателство, уважение и хармония. Отношенията между майката и бащата изграждат представата как трябва да изглежда бъдещото собствено семейство на детето. Неслучайно едно от първите неща, което рисуват децата, е къщичка – символ на спокойствие и защита.

Отношенията в семейната среда определят начина, по който ние възприемаме света и неговите трудности. Колкото „по-отворено” е семейството към обществото, толкова повече обществени норми и ценности ще заемат място в изграждането на мирогледа ни. Семейната система е най-същественият елемент на социалната солидарност и спокойното общество.

Когато „бащиното огнище“ се превърне в „къща на ужасите“

Един от важните уроци, които научих от дядо си преди време, беше, че „семейството е крепост, в която се криеш от всичко, което те плаши, и това не трябва да се променя и за миг.” Разбира се, не всяка семейна среда е спокойна и доброжелателна. При немалка част от семействата присъства насилие, омраза и дискриминация, които влияят неблагоприятно на самочувствието и психичното състояние на техните членове.

Според годишния отчет на Фондация „Асоциация Анимус” през 2018 г. са проведени 2546 телефонни консултации с жертви на домашно насилие. През 2019 г. в България са извършени общо 80 убийства, 25 от които са на жени. Две трети от тях са убити от най-близките си хора – съпрузи, интимни партньори или роднини, показват данните. Основният мотив е ревност. Макар всеки от нас да познава поне една жертва на домашно насилие, тази тема продължава да е нещо, което не се обсъжда; нещо, което остава скрито в семейството.

Според доклад на УНИЦЕФ домашното насилие може да бъде породено от алкохолна зависимост и употреба на наркотици. Когато „бащиното огнище” се превърне в „къща на ужасите“, мечтите на подрастващите за спокоен и свободен свят, изграден от мир и любов, попадат в бездната на забравата.

Опората, която получаваме от най-близките, ни освобождава от предразсъдъци и страхове. Но това е само едната страна на монетата, а тя често се обръща. От другата ѝ страна е изобразен обликът на семейното нещастие. А под него с миниатюрни буквички са изписани думите: страх, унижение, всекидневно насилие, тъга, безсилие, самота.

Едно от малкото неща, които не избираме в живота си, е в какво семейство сме се родили. Същевременно то в голяма степен определя начина, по който ще се развие краткото ни съществуване в необятния свят. Каква странна ирония на съдбата. Семейната идилия е основополагаща единица за поддържане на световния мир и развитие на международното сътрудничество.

ООН и Международния ден на семейството

През 1993 г. Общото събрание на ООН приема резолюция, с която обявява 15 май за Международен ден на семейството. Ден, в който поне за кратко „светлините на прожекторите” да попаднат върху значението, което международната общност отдава на семействата, както и възможността за подкрепа на тяхното благополучие.

Международният ден насърчава информираността по въпроси, отнасящи се до семейството и неговите проблеми. Всяка година на 15 май ООН отделя внимание на различни проблеми, които са пряко свързани със семействата в международната общност, като здравословния живот и устойчивото бъдеще, равенство между половете и правата на децата в съвременните семейства , образование за всеки и други.

Международен ден на семейството 2020

През 1995 г. конференции в Пекин и Копенхаген отбелязват значението на семейството и ролята му в социалното ни развитие. ООН избира двете конференции за тема на тазгодишния Международен ден на семейството 2020, за да подчертае ролята на семействата в контекста на пандемията от COVID-19. Заради опасността от разпространение на епидемията ООН чества празника чрез уебинар.

Видеоконференцията включва теми, свързани с COVID-19 и неговото въздействие върху семействата; как семействата, живеещи в бедност, се справят с пандемията, както и данните от последните проучвания по въпросите на семейната политика, провеждани от Департамента по икономически и социални въпроси на ООН (UN DESA), Организация на ООН за равенство между половете и овластяване на жените (UN Women) и Детски фонд на обединените нации (УНИЦЕФ) с подкрепата на Международната федерация за развитие на семейството (IFFD)


Материала изготви: Мартина Казакова