Международна конференция в подкрепа на Сирия и региона

0
1559

supporting_syria_and_the_region_conference_logo

Лого

На 4 февруари 2016 г. Великобритания, Германия, Кувейт, Норвегия и ООН ще бъдат домакини на конференция за кризата в Сирия. Конференцията ще се проведе в Лондон и ще обедини световни лидери от цял свят, изправяйки ги пред предизвикателството от набиране на финансови средства, необходими за подпомагането на милиони хора, чийто живот е бил разкъсан от опустошителната гражданска война.

Конференцията ще постави акцент върху амбициозни цели в областта на образованието и икономическите възможности, за да промени живота на бежанците, засегнати от сирийската криза. Събитието се основава на 3 предишни конференции, чиито домакин е бил Кувейт.

По време на конференцията, ръководители на държави от цял свят, неправителствени организации, частния сектор и гражданското общество ще се съберат, за да:

– посочат пълния мащаб на кризата и необходимостта от спешна хуманитарна помощ;

наберат нови финансови средства за задоволяване на непосредствените и дългосрочни нужди на засегнатите от кризата в рамките на Сирия, и да подкрепят съседните държави;

потърсят защита на невинните граждани, чиито човешки права са грубо пренебрегнати;

идентифицират начинът, по който да създадат работни места и да предоставят образование, предлагайки нова на надежда и повече възможности за бъдещето на тези, които са принудени да напуснат домовете си.

Конференцията сама по себе си не може да разреши всичките тези проблеми. Необходимо е политическо решение, което да сложи край на сирийската криза.
Домакините на конференцията са се ангажирали да работят помежду си – и с международни партньори – за да постигнат това политическо решение, и да подкрепят развитието към една приобщаваща, мирна и просперираща Сирия.

Изготвил: Магдалена Райкова

Повече информация може да намерите на официалния уеб сайт на инициативата: SypportingSyria