[:bg]МИКЦ-ЗаЕДНО и МИКЦ-Възможности без граници започват работа с младежи в София[:]

0
1292

[:bg]

На 30 януари (понеделник) в Центъра за култура и дебат „Червената къща” в София бе поставено официалното начало на дейността на Младежки информационно-консултантски център – Възможности без граници и Младежки информационно-консултантски център – ЗаЕДНО, финансирани от Националната програма за младежта (2016-2020) към Министерството на младежта и спорта.

Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ) са центрове за работа с млади хора. В тях се предоставят услуги на младежи според идентифицираните проблеми на младото поколение в страната и специфичните потребности на младежите в региона на дейност на всеки МИКЦ. През 2017 г. са одобрени проекти за 36 МИКЦ из цялата страна като те са разпределени на районен принцип и работят по различни теми, заложени в Националната програма за младежта. В град София одобрените проекти за МИКЦ са четири.

Дружество за Обединените нации в България е една от организациите в столицата, които ще развиват дейност по проекта.  Основна цел на „МИКЦ – ЗаЕДНО”  е да допринесе за развитието на знания и умения у младежите на възраст между 15 и 29 години в посока развитие на толерантно поведение, гарантиране правата на човека, превенция на езика на омразата и изграждането им като активни и отговорни граждани, действащи за подобряване на младежката култура в региона. Сред дейностите, които „МИКЦ – ЗаЕДНО“ ще организира, са информационни и консултантски услуги, както и обучения, лаборатории и  работилници.

Основната цел на проекта  „МИКЦ – Възможности без граници” на Сдружение „Възможности без граници” е да предостави качествена и достъпна информация и алтернатива за развитие на знанията, уменията и отношението на младите хора на възраст между 15 и 29 години по-специално в западната периферия на град София. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствени групи, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации. Екипът на сдружението ще заложи на работа с групи чрез организиране кампании и различни видове обучения, работа на терен в малки общности и/или със специфични целеви групи и работа по индивидуални случаи.

Повече информация за това как да се възползвате от възможностите, предлагани от двата центъра, можете да научите от официалните сайтове и фейсбук страници на „МИКЦ – ЗаЕДНО” и „МИКЦ – Възможности без граници”.[:]