Министрите на околната среда от ЕС се събират днес в Брюксел

 

 

Council_of_the_European_Union.svg

Днес Съветът на ЕС заседава в една от конфигурациите си – Съвет на околната среда. Ресорните министри на държавите от Европейския съюз, под председателството на Холандия, ще заседават в Брюксел по въпросите на климата и кръговата икономика.

Съветът ще обсъди Стратегията на ЕС за кръгова икономика, която е част от пакета от мерки за кръгова икономика приет през декември 2015 г. Пакетът включва четири законодателни предложение относно отпадъците. Целта на мерките от пакета е да се стимулира прехода към кръгова икономика и по-устойчиво развитие отколкото е заложено в досегашния линеен модел.

В кръговата икономика стойността на продуктите и материалите се запазва възможно най-дълго време; генерирането на отпадъци и използването на ресурси са сведени до минимум и ресурсите се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл, и се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.

По време на срещата днес министрите ще обсъдят също изпълнението на мерките от постигнатото Парижко споразумение за климатичните промени, прието в рамките на Конференцията за климата (COP21).

Министрите на околната среда ща обсъдят и въпроса свързан с веществата, които водят до смущения в ендокринната система, във връзка със актуално съдебно дело.

Следващата среща на министрите на околната среда ще бъде неформална и ще се състои в средата на април.

Източници: Съвет на ЕС, Европейска комисия