[:bg]Младежките възможности наоколо (месец май)[:]

0
1785

[:bg]

Периодично в ресор „Младежки сектор“ ще публикуваме актуална информация за предстоящи интересни събития, обучения и практики, насочени към младите в страната.

В настоящия материал подбрахме любопитните възможности, от които младежите могат да се възползват през настоящия месец. Подредбата е извършена спрямо крайния срок на кандидатстване или датата на провеждане на съответната инициатива, в случай че липсва посочен краен срок. Ето и какво предстои в младежката и образователна сфера в страната:

  • Хакатон по повод 10 години членство на България в ЕС – Представителството на Европейската комисия в България и Столична община организират хакатон на име „#BG10xEU“, който ще се проведе на 12 и 13 май в „София тех парк„. Всички, които се интересуват от IT, технологии и иновации са поканени да се включват, като покажат и смело защитят идеята си. Желаещите да участват трябва се регистрират в отбори от по минимум двама и максимум осем човека. Класиралите се на първо, второ и трето място ще получат парични награди, а двама от участниците ще бъдат наградени с посещение на европейската столица Брюксел по време на Code Week 2017. Срокът за регистрация е до утре – 11 май 2017гЗа регистрация и повече информация – тук.

  • Конференция на тема: „Качествена заетост за устойчиво развитие“ – Събитието се организира от Европейски младежки форум (ЕМФ) и Фондация „Фридрих Еберт“ и ще да се проведе между 29 и 30 май в гр. София. Главните теми, които предстоят да бъдат дискутирани са: целите за устойчиво развитие, устойчиви работни места и ролята на младите в тези процеси. Ще вземат участие представители на организации към ЕМФ от цяла Европа и България. Работният език ще бъде английски, а всички дебати и добри практики ще бъдат включени към работата на експертната група към ЕМФ по мрежата за устойчиво развитие. Всички младежи, които имат желание да се включат във форума, трябва да попълнят онлайн анкета, на база която ще бъдат одобрени за участие. Изискват се познания по определени теми, засягащи социалните и трудовите политики и европейския дневен ред по тях. Разходите по настаняване и храна се поемат изцяло от организаторите. Пътните разходи до гр. София са за сметка на участниците. Крайният срок за кандидатстване е 12 май на този адрес. За повече информация – тук.

  • Конкурс „Носителите на Просвета 2017!“ – Национално представителство на студентските съвети стартира процедура за прием на номинации в конкурса, чиито категории са: снимка; кратко есе до три страници; номинация на личност от българската културна, образователна или научна общност; кратък текст за добра практика или идея за такава в сферата на културата, образованието или науката; кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Facebook. Участие могат да вземат всички студенти, които се обучават в бакалавърска или магистърска програма в университети в страната или чужбина. В отделни случаи могат да бъдат допуснати и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас), наскоро завършили студенти, а така също има възможност за номиниране на преподаватели, които имат принос в съответните категории. Тезите и номинациите могат да бъдат записани като видеоклип с продължителност до три минути. Всички материали трябва да се изпратят до 12 май. Повече информация – тук.

  • Конференцията „Младежко включване в България и ООН” – Дружество за ООН в България, с официалната подкрепа на Министерството на външните работи, Национален младежки форум, както и със съдействие на ISIC Bulgaria, организира събитието във връзка с честването на 10-годишнината от създаването на Програмата „Български младежки делегати към ООН”. Конференцията ще се проведе на 15 май в Централен Военен Клуб, София и има за цел да изведе на преден план приноса на младите хора от страната в обществените процеси, създаването и прилагането на политики и взимането на решения на национално и международно ниво, както и да отбележи приноса на десет поколения младежки делегати към ООН за защита правата и интересите на българската младеж. Входът на събитието ще бъде само с предварителна регистрация (до 12 май), която може да извършите, като последвате линка. Повече информация – тук

  • „Левчето“в Софийския университет! –  AIЕSEC организира това събитие, целящо да подобри финансовата грамотност на младите хора. Разигравайки финансова симулация гостите ще имат възможност в продължение на 120 минути да използват знанията и уменията си в сферата. Участниците ще имат възможността да търгуват с различни финансови инструменти, включително да купуват информация. Основният стратегически партньор – Alaric Securities , предоставя награден фонд в размер на 1500 лева за участниците, класирали се на първите три места. Събитието ще се проведе на 13 май от 10 часа в аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Повече информация тук.

  • Участие в Звено от обучители към Национален младежки форум (НМФ) – НМФ обявява покана за набиране на желаещи да се включат в състава на професионалното Звено от обучители. Работата и мисията на Звеното са свързани с развитието капацитета на организациите членове на НМФ и младежките организации в страната, утвърждаването на стандарти за качество в сферата на неформалното образование и развитието на потенциала на младите хора за активно участие в обществените процеси. Участието в звеното от обучители е доброволно и е базирано на успешното преминаване през процедурата за кандидатстване, която включва два етапа: подбор по документи и прилагане на способности в център за оценка. Успешните кандидати трябва да притежават експертиза по един или повече от приоритетите и/или областите на действие на НМФ, да са преминали минимум едно обучение за обучители на национално и/или международно ниво, да познават теориите за учене и могат да ги прилагат в работата си и др. Повече информация за условията и изискванията може да откриете тук. Крайният срок за изпращане на СV, мотивационно писмо и две препоръки е 15 май на адрес: secretariat@nmf.bg. Повече информация – тук.

  • Младежка акдемия в Шумен – Национален младежки форум организира Младежка академия в Шумен между 19-ти и 21-ви май. Цел на събитието е повишаване капацитета на младежта в сферата на гражданската активност и участието на младите в хода на взимане на решения. Фокусът на събитието е върху развитието на знания, умения и компетенции у младите хора на възраст между 15 и 29 години. За участие е необходимо да се попълни формуляр най-късно до 15-ти май. Повече информация за събитието – тук.

  • Национална среща „Младежки пространства“ – Осмото поред издание на т.нар. Национален дебат във Варна, организиран от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, в партньорство с Община Варна, Национален младежки форум и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица” ще се проведе в периода между 14 юни и 18 юни в град Варна. Тази година темата е младежки пространства – местата, необходими за оползотворяване времето на младежите и същевременно предоставящи среда за личностното им и организационно развитие, споделянето и обмяната на ресурси. По време на дебата ще бъдат дискутирани различни актуални въпроси по темата, като мнението на младежите ще бъде взето изключително под внимание, посредством изработването на политически документ и популяризирането му сред вземащите решения. На Националната среща ще се проведат също така Младежко студио с експерти, както и 13-то Национално Младежко изложение. Можете да заяви желание за участие, като попълните формата за регистрация до 22 Май 2017 г. Скоро в UNA News очаквайте поредица от информационни материали, свързани с предстоящата конференция във Варна. А дотогава, можете да следите случващото се тук.

  • Второ издание на Фонд за стипендии „Иди, учи и се върни“ – сдружение „Тук-Там“ предоставя възможност да финансира обучението в чужбина на трима млади български студента, с условието след успешното им дипломиране те да се върнат на родна земя. Освен това кандидатстващите младежи следва да имат завършена бакалавърска степен, както и потвърждение за прием в университет към 31 юли 2017 г. с начална дата на курса на обучение през 2017 г. Кандидатите, които ще бъдат одобрени, ще имат шанс да се развиват по специалността си в България и да допринесат за по-доброто бъдеще на страната си с придобития международен опит. Краен срок за кандидатстване: 24 май 2017г. Повече информация за условията на кандидатстване и за контакт със сдружението, може да намерите тук.

  • Форум Глобални Въпроси – Устойчиви градове – Дружество за ООН в България организира 10-то издание на Форума, което предстои да се проведе на 29 май от 19 ч. в Гьоте Институт, София. Посветено на Цел 11 от Целите за Устойчиво Развитие на ООН (“Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове”), събитието цели да повиши информираността по темата за устойчиви градове, разглеждайки я в 3 отделни модула, отнасящи се до трите основни сектора: държавен, неправителствен и бизнес. Регистрацията е отворена до 26.05. Повече информация за събитието – тук.

 

Материалът подготви: Светла Цончева

 [:]