[:bg]Младежките делегати към ООН ще представляват българската младеж пред ИКОСОС[:]

0
1727

[:bg]Днес (29 януари) започва втората работна визита на българските младежки делегати към ООН с мандат 2017/2018 Ася Панджарова и Ралица Диканска. В рамките на посещението си в Ню Йорк делегатите ще представляват младите хора от България на Младежкия форум на Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) и ще вземат участие в Комисията за социално развитие на ИКОСОС.

В периода на подготовката си преди заминаването Ася и Ралица проведоха редица срещи с институции – с дирекция „Международно сътрудничество“ към Министерство на образованието и науката, с Министерство на труда и социалната политика – дирекция „Международно сътрудничество“ и дирекции „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“, „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“, с  Министерство на външните работи на Република България – дирекция „Права на човека“.

В МВнР младежките делегати имаха възможността и удоволствието да се срещнат със заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. На срещата те обсъдиха приоритетите си в рамките на мандата, както и акцентите в речта им пред Комисията за социално развитие. Министър Захариева обърна внимание на отговорната задача, която Ася и Ралица имат в момента – като български младежки делегати към ООН да представят младите хора в България и в рамките на Председателството на Съвета на ЕС.

Комисията по социално развитие на ИКОСОС ще бъде официално открита на 29 януари, като ще продължи до 7 февруари. По традиция младежките делегати ще направят официално изказване от името на българската младеж.

Младежкият форум се провежда за седми пореден път и ще се състои на 30 и 31 януари, по време на Комисията по социално развитие. Форумът е платформа, която позволява на младите хора да допринесат към обсъждането на политиките в рамките на ООН чрез техните идеи и новативни решения. Темата на форума за втора поредна година е „Ролята на младежите за изкореняване на бедността и насърчаване на благоденствието в един променящ се свят“.

Ася и Ралица планират да бъдат част от осъществяването и на две съпътсващи събития по време на визитата си. Едното ще бъде насочено към дебатите като средство за младежко включване, а второто ще бъде с акцент върху участието на младите на пазара на труда.

 [:]