Младежки форум за правата на човека, демокрацията и върховенството на закона

logo_print

Върховният комисариат по правата на човека за пръв път организира форум, посветен на ролята на младите хора в процеса по вземане на решения. Събитието ще се състои на 21 и 22 ноември в Щабквартирата на ООН в Женева.

С Резолюция 28/14, приета през март 2015 г. Съветът по човешки права постанови създаването на форум за човешки права, демокрация и върховенство на закона. Целта на форума е да създаде платформа за диалог и сътрудничество в горепосочените области и да идентифицира и анализира предизвикателствата и възможностите за държавите при спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона.

В събитието могат да се включат граждани, представители на механизми, органи и специализирани агенции на ООН, междуправителствени организации, регионални организации, национални институции свързани с човешките права, както и други национални органи, академични експерти и представители на неправителствения сектор.

Младежки представители на Световната федерация на Асоциациите за ООН също ще присъстват на форума. Швейцарското правителство ще финансира участието на 16 младежи от 10 развиващи се държави.

Повече за условията за участие може да намерите тук.

Източник: Върховен комисариат по правата на човека