[:bg]Младежки форум за правата на човека, демокрацията и върховенството на закона[:en]Youth Forum on Human Rights, Democracy and the Rule of Law[:]

[:bg]logo_print

Върховният комисариат по правата на човека за пръв път организира форум, посветен на ролята на младите хора в процеса по вземане на решения. Събитието ще се състои на 21 и 22 ноември в Щабквартирата на ООН в Женева.

С Резолюция 28/14, приета през март 2015 г. Съветът по човешки права постанови създаването на форум за човешки права, демокрация и върховенство на закона. Целта на форума е да създаде платформа за диалог и сътрудничество в горепосочените области и да идентифицира и анализира предизвикателствата и възможностите за държавите при спазването на човешките права, демокрацията и върховенството на закона.

В събитието могат да се включат граждани, представители на механизми, органи и специализирани агенции на ООН, междуправителствени организации, регионални организации, национални институции свързани с човешките права, както и други национални органи, академични експерти и представители на неправителствения сектор.

Младежки представители на Световната федерация на Асоциациите за ООН също ще присъстват на форума. Швейцарското правителство ще финансира участието на 16 младежи от 10 развиващи се държави.

Повече за условията за участие може да намерите тук.

Източник: Върховен комисариат по правата на човека[:en]For the first time in history, the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) is organizing a Forum on the role of youth in public decision making on 21-22 November 2016 at the Palais des Nations, Geneva.

In resolution 28/14, adopted on 26 March 2015, the Human Rights Council decided to establish a forum on human rights, democracy and rule of law.  The purpose of the Forum is “to provide a platform for promoting dialogue and cooperation on issues pertaining to the relationship between these areas” and to “identify and analyze best practices, challenges and opportunities for States in their efforts to secure respect for human rights, democracy and the rule of law”.

Members of the WFUNA Youth Network will take part in the Forum. The République et Canton de Genève is sponsoring 16 young representatives from 10 developing countries around the world.

You can find more information on OHCHR official event webpage here.

Sources: OHCHR, WFUNA[:]