[:bg]Младежко експо в Пловдив [:]

0
1068

[:bg]

В края на миналия месец (26 -29 април) на Гребната база в град Пловдив, точно зад сградата на новопостроения Младежки център, няколко неправителствени организации от страната се събраха, за да разкажат на заинтересованите за своята младежка дейност. Т.нар. „младежко експо“ бе организирано от Младежки център Пловдив и Национална мрежа на младежките центрове.

Представители на няколко неправителствени организации имаха за цел да запознаят посетителите на Младежкото изложение със своята дейност, предоставяйки информационни материали и възможности за включване в техните дейности. В следващите редове Ви представяме част от участниците на Младежко експо Пловдив:

Национална мрежа на младежките центрове – Учредена през 2016 г. по Програма „Деца и младежи в риск“ на Министерството на образованието и науката, Националната мрежа включва изграждането на 4 младежки центъра в страната – в градовете Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Дейността на Мрежата е насочена както към признаване на младежката работа в България и създаване на общ стандарт за работата с младежта, така и директно към работа с младежи, изложени на риск. Тези цели младежките центрове се опитват да постигнат чрез консултации за кариерното развитие на младите хора, модули на тема „права на човека“, както и семинари за развиване на „меки умения” и личностно усъвършенстване. Конкретни инициативи са: „Училище за родители” за младежи до 29 годишна възраст, клубове по интереси във Враца и др. Повече информация можете да намерите тук.

Национален Алианс за Работа с Доброволци Пловдив (НАРД) сподели за организационните процеси при набора на доброволци, както и за своите предстоящи инициативи. Към момента в НАРД Пловдив тече дългосрочна инициатива за работа съвместно с Детска хирургия на УМБАЛ „Св.Георги“- Пловдив, по време на която доброволците провеждат арт занимания с децата, а така също инициативи по метода „връстници обучават връстници”. Наскоро Алиансът се включи активно в кампанията „Великден за всеки” (събиране на хранителни банки в големи вериги магазини, които се изпращат до нуждаещите се) и подкрепи Световното първенство по фехтовка през април. Предстоящи инициативи, за които доброволците нетърпеливо се подготвят са Световното първенство по кану – каяк през юли и Деня на младежта през август. От организацията наблягат върху ползата от доброволчеството и апелират за повече млади и активни доброволци. Те считат, че чрез различни социални, културни и спортни инициативи човек не само допринася за обществото, но преди всичко обогатява себе си. Повече за организацията можете да прочетете тук.

Национална Скаутска Организация на България (НСОБ) – НСОБ е платформа за млади хора, която им предоставя възможност да се усъвършенстват като социално ангажирани и отговорни граждани. Насочена към развиване на самостоятелност, адаптивност и издържливост, организацията позволява на младежите да се свързват с и да оцеляват сред природата, независимо от условия, пред които се изправят. На редовни сбирки в Младежкия център в Пловдив младежите от 12 до 18 годишна възраст се обучават на предоставяне на първа долекарска помощ, боравене с възли, изучаване на моржовата азбука и други ценни умения. А когато провеждат лагерите си, освен да изучават природата, скаутите отговарят за всички потребности от бита – констуират бивак от дървено-въжени конструкции, приготвят храната си сами и т.н. – като след това си организират т.нар. “олимпиада”, включваща дисциплини като стреляне с лък и хвърляне на полинезийска стрела. Чрез придобиването на различни умения скаутите работят в посока личностно развитие и работа в екип, като същевременно всяко постижение бива отличено с нашивки според съответното ниво. Повече информация – тук.

Клуб по бойни изкуства – Да Дао – Да Дао описват участието си в Младежко експо Пловдив като презентация на основните принципи, които са залегнали в основата на бойните изкуства и които всеки практикуващ следва да споделя – ненасилие и стремеж към хармония с околната среда и с индивидуалната същност. Представителите на Да Дао разказват за кампаниите, които провеждат в училищата в рамките на инициативата „Заедно срещу насилието”, както и обучение на ученици за оказване на първа долекарска помощ при инцидетна ситуация. Екипът са в търсене на партньори, с които да обединят усилия и заедно да напътстват младежта в процеса на осъзнаването чрез демонстрации и отворени събития. Организацията гледа на бойното изкуство като на метод за изразходване на енергията и постигане на концентрация, като според екипа на Да Дао, за да се постигне такъв фокус е необходимо всички институции и информационни канали в България да са обединени около изпращането на послания против насилието. Повече за Да Дао можете да прочетете тук.

Naujoji Vilnia Culture Centre, Вилнюс, Литва – На Младежкото експо имаше и представители на Литва – Културният център Вилнюс, насочен не само към младежи, а към всички възрастови групи. Целта му е да подпомага разрешаването на социални проблеми, като безработица и екологично замърсяване, боравейки с възможностите, които предоставят творчеството и културата. Това включва редовни творчески дейности, свързани с хореография, музика и театър, които целят да насърчават хората да се развиват в тези сфери, предоставяйки им средата за изграждане на необходимите компетенции.  Екипът споделя за множество случаи, в които млади хора започват свой бизнес в областта на занаятите или приложните изкуства след подготовка в културния център. Повече информация можете да откриете на този линк.

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) – Младежкото НПО има за цел да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията, като по този начин се стреми да гарантира стабилността и мира в обществото. Основните текущи дейности на МСМРБ са свързани с организацията и провеждането на следните инициативи: Национален младежки дебат във Варна, съвместно с Национален младежки форум (предстои да се проведе между 14 и 18 юни), Кариерен форум в Пловдив с 500 търсещи и над 20 предлагащи работа и стаж, Лабиринт на сетивата в Пловдив и др. През 2017 г. МСМРБ изпълнява и младежки дейности в рамките на Младежки информационно консултантски център – МИКЦ МладежCo. Кино вечери, консултации, вечери на настолните игри, дискусионен клуб и различни обучения, насочени към младежи от град Пловдив и общините Марица и Куклен, са само част от дейностите на сдружението. Повече информация – тук.

Холистичен център „Здраве и хармония”  – Сдружение Осъзнато Единно Гражданско Общество цели да предоставя пространство, организирайки проекти, насочени към хора от всяка възрастова група. Към момента фокусът на работата им е насочен върху темата за здравето на очите. Информационно-образователни събития на тема „Естествени методи за превенция здравето на очите” се провеждат в училища, детски градини, фирми и организации в Пловдив. Тези събития включват провеждане на фестивал „Здравето на очите” в Домът на културата „Борис Христов” (19-21 май), за който набират доброволци, както и на семинар „Добро зрение без очила” за всички, които имат желание да свалят очилата и да се обърнат към екологичен природосъобразен начин на живот за опазване на балансираното състояние на организма. Освен това, в Холистичния център се провеждат периодични събития за деца и възрастни, като в основата на всички мероприятия стои системата Мир Ахар (бойно изкуство, стъпващо върху принципите на живота, съобразено с българските корени и целящо себепознание и равновесие на енергиите в организма). Повече информация – тук.

Лео клуб Пловдив – Благотворителната организация е част от Лайънс Интърнешънъл и е насочена към младежи на възраст между 12 и 19 г. Сред дейностите на клуба са организиране на концерти, търгове, футболни турнири и благотворителни базари, като всеки от членовете допринася със своите лични таланти за събиране на средства за хората в нужда. Доброволците споделят, че се опитват винаги да работят заедно и да взимат общи решения за дейностите на организацията, като още от създаването си работят с деца от дом „Мария Луиза”. StrongerTogether са събития, които се организират с цел да бъдат възпитавани децата в толерантност и емпатия чрез игри и забавление. Допълнителна информация – тук.

People to people international (PTPI) Smiles – Организацията е насочена към гимназисти, които желая да се включат в различни доброволчески и благотворителни инициативи. Дейностите на доброволците включват организиране на благотворителни празненства и спортни събития. Скоро съвместно с BG Бъди активен предстои да се проведе щуро събитие „Луд умора няма” по време на предстоящата Move week в Пловдив (03 юни). На него участниците ще обикалят различни забележителности из града, като на всяко място ще бъдат задавани въпроси или ще има отправени предизвикателства. Освен това, част от дейностите на PTPI Smiles са свързани с работа в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Олга Скобелева”, както и в домове за възрастни хора. Мотото на PTPI Пловдив е „Остави своята следа”, като посланието е да се постигне мир чрез разбиране и всеки доброволец да отвори сърцето си за добрината. Повече информация – тук.

«KASA» SWISS HUMANITARIAN FOUNDATION – Тази неправителствена организация е ситуирана в Армения, като дейностите й са насочени към гражданите и предимно младите хора в Армения. Целта на заниманията им е да се създаде устойчиво гражданско общество и да се развие критическо и аналитично мислене у младите хора, с цел усъвършенстването им в посока осъзнати и отговорни граждани. Фондацията насърчава преодоляването на безработицата при младежите, като им предоставя възможност за обучение и развиване на различни компетенции. Освен това, организацията е отворена към сътрудничество с младежи от България по различни международни проекти и обмени. Към момента провеждат тримесечен курс за професионално развитие, както и младежки клубове, в които младите хора дискутират предпочитани от тях теми. Прочетете повече за тях тук.

В Youth Expo Plovdiv взеха участие и още много младежки организации, като: Portuguese Sport and Youth Institute; Lisbon Youth Centre; Kerry Diocesan Youth Service (Ireland); System and Generation (Turkey); Български Младежки Червен Кръст (БМЧК); „Рома Верситас”; „Заедно в час“; Европейски Информационен Център „Европа Директно“; Център за Междуетнически Диалог и Толерантност „АМАЛИПЕ“; Център „Образование за демокрация”; Ротаракт; Национално Представителство на Студентските Съвети в България; AIESEC; Сдружение „Активно общество”; Сдружение „Свят без граници„; Съвет за младежка политика; Фондация „Пловдив 2019”; Сдружение „Младежки Глас“; Национален Младежки Форум и Сдружение „Варна – Европейска Младежка Столица 2017“.

По време на изложението се провеждаха и различни безплатни семинари в Младежкия център на теми, свързани с доброволчество, неформалното образование и младежките възможности, предоставени от Еразъм+ и други европейски програми.

 

Материалът изготви: Виктория Костова[:]