Младите хора са не само нашето бъдеще – те са нашето настояще

587510Irina_Bokova (1)

Изявление на генералния директор на ЮНЕСКО

по случай Международния ден на младежта

Младите хора са не само нашето бъдеще – те са нашето настояще. Нашата планета никога не е била толкова млада, с 1.8 милиарда младежи. Те са част от най-целенасоченото и широкоскроеното поколение, което някога е съществувало. Те са силни посланици на промяната и имат важна роля в изпълнението на Целите за устойчиво развитие.

Не е достатъчно само да се надяваме на по-добро утре. Трябва да действаме сега. Промяната вече се случва. Милиони хора вече променят начина, по който всички ние произвеждаме, консумираме, комуникираме и се отнасяме. Младите хора, подобно на нашия #YouthofUNESCO посланик за устойчиво потребление Лаурен Сингер, която побира всички свои отпадъци от последните четири години в един буркан, ни показват пътя към ежедневие с нулево ниво на отпадъци. Това е вдъхновение за тазгодишното отбелязване на Международния ден на младежта, чиято тема е „Пътят до Програма 2030: Изкореняване на бедността и постигане на устойчиво производство и потребление“.

Съществуват множество подобни инициативи и всички изграждат те облика на един нов хуманизъм, нови форми на солидарност и гражданска отговорност за борба с бедността, маргинализацията и отчаянието.

Оптимизмът и увереността не означават, че имаме по-малко предизвикателства пред себе си. Повечето млади хора днес живеят в най-малко развитите страни като носят върху плещите си товара на конфликти и бедност. Не може да съществува устойчиво развитие, ако тези младежи остават в периферията и поради това аз призовавам всички държави членки и партньори на ЮНЕСКО да подкрепят техните инициативи, да им предоставят възможност гласът им да бъде чут, да израснат и заедно да оформят бъдещето и достойнството, което изграждаме днес.

Ирина Бокова