В четвъртък се проведе уебинарът „Млади репортери за местна демокрация“. Проектът се изпълнява от Дружеството за ООН в България в партньорство с  Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани“. В него участват преподаватели, ученици и журналисти от пет града в страната – Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив. Експерти по проекта са проф. Петранка Филева, проф. д-р Мария Нейкова и ас. д-р Илия Вълков.

Основна цел на проекта е подобряване демократичната култура и гражданска осведоменост. За постигането на тази цел, Дружеството за ООН в България (ДООНБ) и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ сформират 5 пилотни екипи от педагози и представители на медии. Две важни стъпки към реализирането й са подобряване на медийната грамотност и гражданска активност.

Модератор на дискусията бе Илина Мутафчиева, която е и ръководител на „Млади репортери за местна демокрация“. В разговора се включиха още г-жа Анелия Митева (Езикова гимназия „Иван Вазов“, гр. Пловдив), г-жа Димитрана Георгиева (ПМПГ Монтана) , г-жа Ирина Танева (СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат), г-жа Мария Джамбазова (Център за личностно развитие и подкрепа, гр. Велико Търново), г-жа Михаела Димитрова (Професионална техническа гимназия, гр. Варна), Мария Тодорова (Prizni.bg), Руслан Йорданов (Plovdiv24.bg) и Яна Танева-Малчева (в-к Карнобатски глас).

Педагозите очертаха нуждата от повишаване  медийната грамотност още в училище, когато младите хора биват повлиявани от медиите и самите те могат да бъдат медии. Представителите на местни медии определиха участието на младежите в политическия живот като съществено важна част от развитието на едно общество.

Гимназисти от образователните институции партньори ще имат възможността да влязат в ролята на журналисти, които активно да изразяват своята гражданска позиция чрез създаване на журналистически материали, посещавайки сесиите на местната власт за техния град. Това ще стане в следствие на дейностите като срещите с журналисти и семинарът, който ще се проведе от педагози и представители на местните медии, където по-късно трибуна за изява ще получат в училищните вестници, подкрепени от ДООНБ, както и в медията UNA News България.

Г-жа Ирина Танева, която е психолог в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат, сподели, че за тях освен възможността на учениците да бъдат част от глобалния свят е важно и как самите те разчитат посланията на медиите. Тя наблегна на факта, че освен да учат, учениците трябва да бъдат критични към съдържанието, което получават и да правят разлика между достоверните източници на информация и фалшивите новини. Според нея, трябва да се даде възможност на младежите да участват в процесите.

Ас. д-р Илия Вълков, с над 10-годишен опит като политически журналист, отбеляза, че лично за него, проектът е изключително полезен и се надява да мотивира и стимулира  местните медии.

С този проект ще подадем ръка на регионалната журналистика, тъй като концентрацията на журналисти е в големите градове и най-вече, в София.“, подчерта ас. д-р Вълков.

Според него, се наблюдава сериозен натиск от местната власт, както и икономическите фактори, които възпират местната гражданска журналистика. По този начин голяма част от българските граждани са лишени от възможността да се информират за местната власт.

Илина Мутафчиева обобщи думите на ас. д-р Вълков с мотото на проекта – „Правото на информация е валута на демокрацията„.

Като лектор в катедрата „Медии и обществени комуникации“ към УНСС, ас. д-р Илия Вълков, който работи с поколението Z, сподели, че студентите „разбират света през новите технологии, не толкова през политическите идеологии.“ За него, „Те като че ли разбират света по един доста по-различен начин заради това, че не са живели във време на ограничения. Имат огромен интерес към света, в който живеем, но има липса на критичност към обществото и държавата, която обитаваме. Мислят в рамки „тук и сега“ и близка перспектива. За да удължим тази перспектива трябва да създадем у тях критично мнение и усещане.

Поколението Z е много информирано, но и не толкова ориентирано. Проектът е възможност за развитие на младите хора в сферата на медиите и журналистиката.“, заяви г-жа Дими Георгиева от гр. Монтана.

Активно участие взеха и представители на местни медии в три от населените места – Карнобат, Монтана и Пловдив, които изразиха нетърпението си да работят заедно с младежите.

Руслан Йорданов от „Plovdiv24“ определя учениците днес като умни и мислещи на глобално ниво, но и малко нетърпеливи. Той сподели, че в досегашната си работа е забелязал, че „партньорството с ученици в местни медии дава неоспоримо добри резултати“. Младежите разбират най-добре интересите и нуждите на връстниците си, което е изключително важно в медийния бранш.

Кристин Красимирова от Дружеството за ООН в България и координатор на проекта „Млади репортери за местна демокрация“ представи резултатите от първата дейност по проекта. Онлайн проучване, което цели да установи до каква степен се засягат теми, свързани с демократичната култура и гражданска осведоменост в училищния живот, засягайки ресори като демокрация, местно участие, ученическо самоуправление, права на човека и медийни навици. Анкетата е проведена сред 117 ученици в 5-те града през периода февруари-март.

Данните сочат, че макар учениците, на пръв поглед, да са съгласни, че разбират понятия като „демокрация“, „граждански права“ и „фалшива новина“, срещат трудност при определянето им в дадени ситуации. По-голямата част от участниците в анкетното проучване осъзнават, че те са носители на промяната към по-добро в национален и световен мащаб.

Много от учениците знаят, че мнението им и последващи действия не бива да накърняват правата на другите. 64% са „съгласни“ и 21% „донякъде съгласни“, че могат да получат знания и умения, включвайки се в различни форми на обучение в свободното си време. Това може да се разгледа като положителен показател, че са отворени към идеята за нови форми на обучение и запълване на свободното време с полезни за тях неща. Що се отнася до каналите, от които се информират, водещо място заемат социалните мрежи и телевизията, докато местните медии и радиото остават на заден план.

Проф. Петранка Филева, дългогодишен преподавател в СУ и УНСС, обясни, че при разписването на проекта  са заложили  на „идеята за достъп до информация и на това учениците да научат какви са правилата и какви са каналите за достъп до официална информация.“

В тази връзка преподавателите изказаха мнение, че от сегашния си опит с местните общини, не е имало проблем учениците да ги посещават. Според тях, младите хора ще имат възможността да присъстват на сесиите на общинските съвети, както е заложено в проекта, за да добият по-добра представа за процесите, които се случват в местната власт и възможността да отразят тези процеси през погледа на заинтересовани младежи.

Г-жа Мария Джамбазова, която е ръководител на Клуб за ООН във Велико Търново, счита за най-интересно и ефективно за гимназистите, с които тя работи, симулациите Модел ООН и пр. Г-жа Джамбазова не пропусна да отбележи и дебатите, които се организират от клуба.

Предстои изготвяне на наръчник с добри практики „Млади репортери за местна демокрация“, което ще бъде разпространено в над 100 учебни заведения в България.

В края на дискусията Илина Мутафчиева отправи като предизвикателство към всички ученици, участващи в проекта да изпратят на организаторите поне по една добра новина, случила се на местно ниво през периода на изолацията като обеща те да бъдат публикувани с хаштаг #младирепортери.

Изберете своята дестинация, начертайте пътната карта и подбирайте компанията си.“, насърчи Кристин Красимирова.

Основна дейност на Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ е да работи в обществена полза и да участва активно в обществените дебати за състоянието на медиите и журналистиката.

Проектът “Млади репортери за местна демокрация” се изпълнява от Дружество за ООН в България в партньорство с Фондация “ За ново партньорство в журналистиката” с финансова подкрепа в размер на 10 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Млади репортери за местна демокрация” е подобряване демократичната култура и гражданска осведоменост.

Събитието отрази: Ива Е. Иванова