[:bg]Морските отпадъци влияят негативно върху над 800 морски видове[:]

0
1165
Снимка: UN/Jeremy Bishop

[:bg]

Снимка: UN/Jeremy Bishop

 Според доклад на ООН, представен на 5 декември по време на Конференцията за биологичното разнообразие, морските отпадъци се отразяват негативно на повече от 800 животински видове и причиняват сериозни загуби за икономиките на много държави.

В доклада „Морски отпадъци: разбиране, предотвратяване и смекчаване на значителни неблагоприятни въздействия върху морското и крайбрежното биологично разнообразие“, се установи, че броят на видовете, засегнати от морските отпадъци се е увеличил от 663 на 817 от 2012 г. Текстът отправя предупреждение, че този вид отпадъци, които са предимно от пластмаса, представляват все по-голяма заплаха за човешкото здраве и благополучие, и струват милиарди долари на държавите всяка година.

„Надявам се, че този доклад ще предостави на правителствата и другите заинтересовани лица  необходимата информация, за да се предприемат спешни действия за справяне с морските отпадъци – една от най-важните заплахи за морските екосистеми, и за поддържането на устойчиви океани със здравословна среда като критичен аспект за постигане на устойчиво развитие“, заяви Браулио Диас, изпълнителният директор по Конвенцията за биологичното разнообразие.

Морските отпадъци обикновено се определят като устойчиви, фабрично произведени или произведени от твърд материал, изхвърлени или изоставени в морската и крайбрежната околна среда. Три четвърти от всички морски отпадъци са пластмаса, постоянни и потенциално опасни замърсители, чиито фрагменти от микропластмаса, могат да бъдат поети от широк спектър морски организми.

Най-често срещаните морски отпадъци са: хранителни опаковки, бутилки, сламки, торбички за хранителни стоки, бутилки и фасове. Пет от тези изделия са изработени от пластмаса.

Морските и крайбрежни видове – риби, птици, морски бозайници и влечуги – са засегнати от морските отпадъци най-вече чрез поглъщане или заплитане в тях. Според доклада, 40 % китоподобни и 44 % от морските птици са заплашени от поглъщане на  морски боклуци. Ефектът на поглъщане не винаги се разбира, тъй като много от морките обитатели поемат микропластмаса – малки парченца или фрагменти, които са по-малко от пет милиметра в диаметър.

Проблемът с пластмасата

Пластмасата е много често срещан материал в нашето ежедневие – 8 % от световното производство на петрол се използва за направата на пластмасови изделия. Въпреки това трудно се разгражда и много пъти изделията се изхвърлят след еднократна употреба – найлонови торбички за хранителни стоки, опаковки и т.н.

Икономическата цена

Морските отпадъци имат неблагоприятен ефект и по отношение на търговията – в сферата на  риболова, доставките и туризма. В доклада се отбелязва също, че предишни изследвания определят цената на замърсяването, причинено от морски отломки, на 13 милиарда долара.

Докладът отправя препоръки към  правителствата и гражданите за намаляване на морските отпадъци. Някои от тях включват: намаляване употребата на пластмасови опаковки, въвеждане на такси за предмети за еднократна употреба, забрана на продукти като найлонови торбички и такива, съдържащи микрочастици, и подкрепа на иновациите за нови материали, които са напълно биоразградими. В допълнение, правителствата трябва да повишат информираността на гражданите относно последиците от моските отпадъци, и да улеснят рециклирането и възможностите за повторно използване.

Източник: UN 

Върху материала работи: Светла Стойчева[:]