[:bg]Насилието над жени – насилие над правата на човека[:]

[:bg]featured-image-index-2

Насилието над жени е нарушение на правата на човека.

Насилието над жени е следствие от дискриминация на жените, законово, както и на практика. То е израз на продължаващото неравенство между мъжете и жените.

maxresdefault-640x360

Насилието над жени пречи на човешкия прогрес в много области, включително в премахването на бедността, борбата с ХИВ/СПИН, мира и сигурността.

Насилието над жени и момичета не е неизбежно. Превенцията е възможна.

maxresdefault-2
Насилието над жени продължава да представлява глобална пандемия.

03-07-2016violencewomen
UN Photo/ J Carrier

Едно от най-големите предизвикателства пред усилията за предотвратяване и прекратяване на насилието над жени и момичета по целия свят е значителният недостиг на финансиране. В резултат, липсват средства за организирането на инициативи за предотвратяване и премахване на насилието над жени и момичета. Програми като Целите на устойчивото развитие, които включват конкретна цел за премахване на насилието срещу жени и момичета, са много обещаващи, но трябва да бъдат адекватно финансирани, за да допринесат за реалните и значими промени в живота на жените и момичетата.

С резолюция от 1991 г. Общото събрание на ООН обявява 25 ноември за Международен ден за премахване насилието над жени и момичета. Жените обаче отбелязват тази дата още от 1981 г. 25 ноември 1960 г. е паметен и „черен“ ден в историята не само на правата на жените, но и на правата на човека. На този ден три сестри – политически активисти, са брутално екзекутирани в Доминиканската република по заповед на тогавашния доминикански лидер Рафаел Труильо.

От 25 ноември до 10 декември – Денят на правата на човека, се провежда кампания „16 дни на активизъм срещу насилието основано на пола“. Кампанията се фокусира върху повишаване на обществената информираност и призив към хората да сложат край на насилието над жени и момичета. Тази година кампанията на Генералния секретар на ООН „Обединени за премахване на насилието срещу над жени“ обединява хората с мотото „Оцвети света в оранжево“. Това е цветът, избран от инициаторите на кампанията, който символизира по-светло бъдеще без насилие.

cyc2tdxweaaxqb3

Източник: UN Women[:]