НАТО и ЕС засилват сътрудничеството си в областта на кибер отбраната

0
1403

 

Signing ceremony of the Technical Arrangement on Cyber Defence between the NCIRC and CERT EU
Снимка: NATO

НАТО и Европейският съюз са изправени пред сходни предизвикателства в защита на техните мрежи срещу нарастващата заплаха от кибер атаки. За да се справят по-добре с това предизвикателство на 10 февруари 2016 г. бе сключено техническо споразумение за кибер отбрана между Computer Incident Response Capability (NCIRC) на НАТО и Екипа за реагиране при компютърни инциденти на ЕС (CERT-EU). Техническото споразумение предоставя рамка за обмен на информация и споделяне на добри практики между екипите за спешно реагиране.
„Заедно, НАТО и ЕС са по-силни в защита срещу кибер атаки. Засиленото сътрудничество по настоящето споразумение ще ни позволи по осезаем начин способността ни да предотвратяваме по-добре кибер атаки, но също така и способността ни да предскажем, открием и отговорим на тях“, каза посланник Сорин Дукару, помощник-генерален секретар на НАТО за нововъзникващите предизвикателства пред сигурността.

„Подписването на това споразумение е важен крайъгълен камък в засиленото сътрудничество в областта на кибер отбраната с НАТО, определено като един от петте приоритета по Регулаторната рамка на ЕС за политиката на кибер отбраната”, заяви Педро Серано, заместник-генерален секретар на Европейската служба за външна дейност. „Това е много важно развитие в нашето оперативно сътрудничество в тази област“, добави още той.

Целта на споразумението е да се засили кибер отбраната на двете организации чрез обмен на данни, свързани с отбраната. „Обменът на информация е от решаващо значение за кибер защитата“, каза Коен Гийсберг, генерален мениджър на Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCI), която отговаря за управляването и защитаването на мрежите на НАТО. „Техническото споразумение обхваща както обмен на информация по конкретни кибер заплахи, така и споделянето на най-добри практики в областта на техническите процедури, конфигурация на мрежи, както и партньорство с индустрията.

Техническото споразумение е конкретен пример за сътрудничество между НАТО и ЕС, за подобряване на споделената сигурност. То е също така най-пресният пример на дългогодишното сътрудничество на кибер защита между двете организации. В допълнение, персонала на кибер отбрана от Европейския съюз е участвал в продължение на няколко години в годишното упражнение за отбрана на НАТО, наречено „Кибер Коалиция“.

Източник: NATO

Изготвил: Магдалена Райкова