[:bg]Национален младежки форум избра нов УС и Контролна комисия[:]

[:bg]

Снимка: Национален младежки форум

От 16 до 17 декември се проведе VI-тото Общо събрание на Национален младежки форум (НМФ), на което присъстваха над 70 души, представители на организациите членове и гости на НМФ.

Дневният ред на Общото събрание включваше: отчет на Управителния съвет за дейността на НМФ през 2016 г., освобождаване на председателя, членовете на Управителен съвет и Контролна комисия, промени в Устава на НМФ, избор на председател, избор на заместник-председатели, избор на членове на Управителния съвет, избор на членове на Контролната комисия, приемане на нови организации-членове, приемане на годишен план за работа през 2017 г., приемане на позиции и становища. 

През първия ден от събранието се разглеждаха политически документи и работен план.

През втория ден се проведоха избори за Управителен съвет и Контролна комисия на организацията. В гласуването се включиха делегати на 23 организации, от общо 26 пълноправни членове на НМФ.

Снимка: Национален младежки форум

Кандидати за председател на организацията бяха Ивайло Богомилов, номиниран от AEGEE и Илина Мутафчиева, номинирана от Дружество за ООН в България. В тайно гласуване в два тура, Илина Мутафчиева бе избрана с 13 от общо 23 гласа.

В рамките на изслушването на кандидатите, новоизбраният председател постави акцент върху ролята на УС в НМФ като орган, който носи отговорност за и насочва процесите за работа; фасилитиране на продуктивно партньорство с организациите членове; реалистично целеполагане и разширяването на методологията за фондонабиране. Визията за развитие на Илина Мутафчиева може да прочетете тук.

За заместник-председатели на организацията бяха избрани Александра Мирчева, номинирана от Народно читалище „Бъдеще сега“ – с 21 гласа и Георги Мерджанов, номиниран от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите – с 22 гласа.

Новоизбраните членове на Управителен съвет са: Райчо Райчев (Асоциация за подпомагане на академичната общност – АПАО), Станислав Морфов (Асоциация на студентите – медици в България), Благовеста Андонова (САИМО), Елина Райнова (Младежки Консорциум „Ритъм“ – Варна), Мина Кутева (Младежко обединение на БСП), Рахим Юмерефенди (Младежко ДПС), Десислава Янева (Младежки форум 21-ви век), Георги Гълъбов (Национален научен експедиционен клуб „ЮНЕСКО“), Найден Рашков (AIESEC Bulgaria), Емил Стоименов (АБВ – младежи).

За членове на Контролна комисия бяха избрани: Джафер Саатчъ (Утро за мечтатели), Кристиан Димитров (ОНПРС), Миладин Рангелов (Център за европейски и международни изследвания), Симона Иванова (ЕЛМА), Станислав Мъжгълов (номинация издигната от КМС Стара Загора).

Снимка: Национален младежки форум

Годишен план на работа през 2017 г., разглеждан през първия ден от Общото събрание, бе приет със 17 гласа. С 16 гласа бе приета Позиция на НМФ относно свободното време на младите хора, младежката активност и компетенциите за младежко включване.

 

 [:]

2 COMMENTS

Comments are closed.