[:bg]Национален младежки форум сформира работни групи [:]

0
1176

[:bg]

До 16 февруари може да кандидатствате за работните групи по приоритети и области на действие на Национален младежки форум (НМФ).

Работната група цели както повишаване капацитета на НМФ и организациите членове в дадения приоритет, така и да надгради постигнатите през годините резултати в аспектите на защита на интересите на младите хора.

Може да се включите в работна група по някой от следните приоритети: образование, гражданска активност, демографска политика, здраве и физическа активност, младежка политика, устойчиво развитие.

Също така може да вземете участие в работна група една от следните области на действие: структурен диалог, международно сътрудничество, местна младежка работа и политика, доброволчество, Варна 2017.

Членовете на работните групи ще могат да вземат активно участие в:

– разработване на политически документи;
– изработване и мониторинг на младежки политики;
– реализиране на инициативи, кампании и събития;
– комуникация със заинтересовани страни.

Може да кандидатствате онлайн тук до 16 февруари. 

Повече информация за работните групи на НМФ може да намерите тук.[:]