Нова Европа за хората и планетата

Снимка: Faceboo/European Youth Forum
Снимка: Faceboo/European Youth Forum
Снимка: Facebook/European Youth Forum

Съвместно изявление на 177 европейски и национални граждански организации и профсъюзи:

Европа е на кръстопът и бъдещето на европейското сътрудничество и ползите, които то носи, са залогът. Става дума за бъдещето на нашето общество и как искаме да бъде видяно то от останалата част от света. Бъдещето на нашата планета и Европа таква, в каквато нашите деца ще израснат. Настоящата криза изтъква неотложността да обърнем внимание на основните въпроси: как да се гарантира, че европейският проект се придържа към своето обещание за мир, демокрация и солидарност? Как може Европа да работи за своите хора?

Твърде много хора в цяла Европа са недоволни и разочаровани от Европейския съюз и се чувстват отчуждени от неговите институции и политики. Има обаче групи от отговорни политици, синдикати, обществени групи и неправителствени организации от цяла Европа, които са готови да предприемат действия и да работят за обновена Европа. Заедно, ние можем да оформим една Европа, която е приобщаваща, отворена, справедлива, устойчива и която работи за хора от всички възрасти, произход и националност.

Какво да направим оттук нататък, за да изградим Европа, която искаме и от която се нуждаем?

Отхвърляне популистките решения
Натоящата криза на доверието идва, тъй като хората се борят с намаляващия си жизненен стандарт, намаляваща покупателна способност и в същото време с повишена рискова заетост, трудности, създадени от политиката на строги икономии, тревожност от движението на хора към нашите брегове, както и последиците от изменението на климата и разрушаването на околната среда. Докато хората търсят отговори, евроскептицизмът и национализмът, нетолерантността и дезинформацията надвиват сътрудничеството, хуманността и солидарността един към друг. Ние всички – лидери, медии и физически лица – трябва активно и при всяка възможност да говорим и действаме срещу разделението, маргинализацията на различни групи в обществото и тези, които си играят със страховете на хората в името на собствените си политически цели.

Справяне с предизвикателствата заедно
Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа като например неравенството, изменението на климата, изчерпването на природните ресурси,
и една глобална икономика, която облагодетелства малцина, а не от мнозинството – могат да бъдат преборени по-добре заедно, отколкото поотделно.

Европейският съюз, който въплъщава международно сътрудничество и съвместна работа, трябва да бъде водещ в осигуряването на устойчивото и приобщаващо развитие, напредък по отношение човешките права и да дава възможност за достойно движение на хората, където бежанците са добре дошли и всички хора се чувстват в безопасност.
Борба за устойчива, социална Европа за хората и за нашата планета
Трябва да има решаваща и трансформираща промяна в политическата воля, посока и политика. Подобна визия наблюдаваме в Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030, в която хората, социалната справедливост, защитата на околната среда и здравето, демокрацията и прозрачността са в центъра. Водени от този дневен ред, икономическите политики на ЕС трябва да вървят ръка за ръка със силни социални и екологични политики. Единният пазар на ЕС и международните политики трябва да насърчават прилагането на правила, за да се защитят работници, потребители, всички граждани – мъже и жени, млади и стари и планетата. Политиките на ЕС трябва да подкрепят демокрацията, диалога и повече равенство в рамките на Съюза и извън него. Ние се нуждаем от Европа, която има за цел подобряване на жизнения стандарт на всички.
Работа за по-добра Европа, не по-малко Европа
Сегашната тенденция на отслабване на институциите на ЕС и лишаване от защита за хората и планетата в името на „дерегулация“ не е отговорът. Настоящите икономически политики за намаляване на дефицита и увеличаване на „конкурентоспособността“ насърчават твърде тясна интерпретация на растежа, а корпоративните печалби
не успяха да се трансформират в заплати на работниците или да се насочат към подобряване на живота на хората.

Именно тези политики, а не „твърде много в Европа, отчуждиха хората, оставяйки ги да се чувстват безсилни и забравени. Сега ние се нуждаем от нови, прогресивни европейски инициативи за постигане на реални ползи за хората и да спечелим отново тяхната увереност и доверие. „По-добра Европа“ е мястото, където съвместното действие на европейско равнище създава осезаеми ползи за хората и планетата. Това включва нов акцент върху равенството и приобщаването, възобновяването
на европейския социален модел, за да се осигури достоен труд, качествени работни места и по-добри условия на живот, значително опазване на околната среда, действия по овладяване на изменението на климата, както и усилия на целия ЕС, за да посрещне и интегрира мигрантите.

Изслушване и ангажиране
Лидери на ЕС, премиери, президенти, съветници и парламентаристи трябва да слушат и да се ангажират активно с проблемите на граждани от всички възрасти и социални слоеве, за да разберат и да отговорят по-добре на притесненията на хората и да предложат нова, положителна визия за Европа. Всеки, може би най-вече младите, трябва да бъдат по-активно включени в решенията, които имат отражение върху бъдещето ни. Заедно, ние можем да вземем решенията и да предприемем действия по отношение на въпросите, които са важни.

Пледиране за Европа
Имаме нужда от истински, демократичен и отворен диалог за бъдещето на Европа и за това как ЕС може да постигане реални ползи за европейците. Ние сме готови да играем активна роля в този диалог, да работим още по-усърдно и да пледираме за ползите от сътрудничеството за европейските граждани, както и на ценностите, зад които застава този съюз.

Настоящата обла декларация е изготвена по инициатива на WWF, CONCORD, ETUC и Европейски младежки форум, които са подкрепени от 177 организации.

Оригиналният текст и списъкът с всички организации може да намерите тук.