Нови резолюции на ООН – промяна в стратегията по укрепване на мира

0
1054
UN-Sicherheitsrat_-_UN_Security_Council_-_New_York_City_-_2014_01_06
Снимка: Wikimedia Commons

На 27. април Общото събрание и Съветът за сигурност на ООН приеха единодушно резолюции 2282 (2016) и GA/11780 , призоваващи за засилване действията за изграждане на дълготраен мир. Резолюциите стават факт в отговор на високия брой жертви и страданията, на които са изложени милиони хора по света вследствие на въоръжените конфликти, както и на значителния брой хуманитарни кризи, пред които светът е изправен.

Нов момент е включването на дефиниция на израза „поддържане на мира“, определен като „цел и процес по изграждането на обща визия на общество, което да гарантира, че нуждите на всяка част от населението са взети предвид“. Това включва дейности, насочени към предотвратяване продължаването и повторната проява на конфликти, действия, целящи осигуряването на национално примирие, възстановяване, преустройство и развитие.

Бан Ки-Мун с призив държавите членки на ООН да поддържат импулса за промяна
Генаралният секретар на ООН Бан Ки-Мун приветства приемането на двете резолюции и призова държавите членки към засилване на международното внимание върху този глобален проблем, както и към оказване на помощ и финансова подкрепа на държави, станали обект на военен конфликт.

„Едновременното приемането на тези резолюции от Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН изпраща ясен сигнал за промяна в стратегията и начина на мислене. ООН ще започне по-засилено сътрудничество с правителствата на отделните държави не само с цел да предотврати повторното избухване на конфликти, но и появата на такива на първо място.“, заяви генералният секретар.

Дълготрайният мир като всеобща задача и отговорност
Резолюциите предвиждат, че Службата на ООН за подпомагане изграждането на мира[i] (Службата) трябва да бъде „съживена“ с подкрепата на генералния секретар Бан Ки-Мун, а сътрудничеството и координацията между екипите на ООН и централата трябва да бъдат засилени. Необходимо е също така Службата да влезе в ролята на буфер между Общото събрание, Съвета за сигурност и Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС).
Посочва се, че предизвикателствата могат да бъдат преодолени чрез близко и оперативно партньорство между правителствата на отделните държави, ООН и други заинтересовани страни, включително международни, регионални, неправителствени и младежки организации.
Преосмисляне концепцията за изграждане на мир

Т. нар. концепция за изграждане на мир е създадена през 2005 г. като отговор на притесненията на тогавашния генерален секретар на ООН Кофи Анан, че в институционалния механизъм на ООН има голям пропуск и нито едно звено от системата на ООН не може ефективно да помогне на държавите в деликатно положение, на държавите, извървяващи пътя от войната до постигането на дълготраен мир.

В скорошно интервю пред „Радио ООН“ Оскар Фернандес-Таранко – помощник- генерален секретар на ООН по поддържането на мира, отбеляза, че резолюциите „говорят за нови възможности, които предефинират изграждането на мира“. Ако досега този израз се е свързвал с предотвратяването повторната поява на насилие след войни, то днес вече се извежда на преден план идеята, че това е нещото, заради което Организацията на Обединените нации изначално е създадена.

[i] Службата е субсидиарен орган на Общото събрание и на Съвета за сигурност на ООН и предоставя платформа за координиран подход за поддържане на мира.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Мирела Христова