Нов бизнес план за повишаване на климатичната устойчивост в Африка

0
1335

rsz_11-24-2015africa_climate

Взимайки предвид значителното въздействие на климата върху хората и държавите в Африка, на 24 ноември Световната банка обяви нов план за справяне с проблема. Той очертава действията, необходими за повишаване климатичната устойчивост и нисковъглеродното развитие и цели поддържане на настоящия и предпазване бъдещия растеж в континента, както и намаляване на бедността.

„Последиците от климатичните промени за Африка са унищожителни и  носят заплаха за изпадането на милиони хора в екстремна бедност до 2030 г. , главно в следствие на по-ниски добиви на реколта и по-високи цени на храната, както и на негативни здравословни последици“, каза Беноа Боске, Оперативен мениджър в Световната банка по въпросите на световните практики в сферата на околната среда и природните ресурси. Планът е задействан преди наближаващата Конференция по изменение на климата в Париж (COP21).

Наименуван „Ускоряване на устойчивостта на климата и нисковъглеродното развитие: бизнес план за климата в Африка“, той цели да привлече внимание към съществуващите ресурси в континента, както и към тяхната мобилизация, за да приоритизира климатично устойчиви и нисковъглеродни инициативи в региона, поясни Световната банка.

„В светлината на огромния недостиг на финансиране и необходимостта от спешни действия, Световната банка подготви бизнес  план за климата в Африка, като важна стъпка в мобилизирането на финансиране, което да ускори адаптирането на климатичните нужди в контекста на очертаване на приоритети за развитие“ ,добави г-н . Боске.

Според плана, основните климатични фактори, които са пречка в борбата с бедността в африканските държави, са неизбежните нива на затопляне, поради досегашните емисии на парникови газове. По-голямо затопляне би имало катастрофални последици, като екстремни температури и значителни рискове за местните метеорологични условия и хидроложките цикли.

Световната банка заяви, че планът се фокусира върху по-добра адаптацията към климатичните промени чрез засилване на устойчивостта. Това ще стане благодарение на стимулирането на природен, физически, човешки и социален капитал на континента, както и на енергийната  устойчивост, включително и увеличаване на нисковъглеродните енергийни източници в уязвимите части от обществото. На последно място устойчивостта ще бъде засилена и чрез събиране на ключови  данни, информация и инструменти за вземане на решения за насърчаване на устойчиво към климата развитие в отделните сектори.

В момента финансирането е около 3 млрд. щатски долара годишно, което е недостатъчно за покриване на текущите нужди,  а и не се увеличава пропорционално, за да посрещне бъдещите.

Според изчисленията в плана, изпълнението му в кратко и средносрочен план ще струва около 16,1 милиарда долара до 2020 г. Очаква се 5,1 милиарда щатски долара да дойдат от Международната асоциация за развитие (IDA), а остатъка от други източници, сред които двустранни и многостранни съюзи, финансови ресори за климата, частния сектор.

Накрая, планът отбелязва, че още по-големи резултати могат да бъдат постигнати до 2025 г., на цена от около 21 милиарда щатски долара.

Източник: UN News Center

Снимка: UN News Center

Изготвил: Деница Георгиева