[:bg]ООН: Африка на прага на най-тежката криза от десетилетия насам[:]

0
1128

[:bg]

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) предупреждава, че рискът от масов глад в Нигерия, Сомалия и Южен Судан се покачва. Основните причини за това са две:

  • настъпилата суша – най-тежката в последните 70 години;
  • продължаващите конфликти – най-опасно е положението в Южен Судан. 1.7 милиона души са напуснали страната, като половината от тях са се насочили към Уганда. Последната вълна наброява повече от 4 500 души и е в резултат от нападението над град Пожок. Това превръща Уганда в дом за повече от 832 000 бежанци от Южен Судан, като 62% от новопристигналите са деца.

Към настоящия момент по данни на ВКБООН 20 милиона души са в състояние на продоволствена криза, а 1 милион са на прага на гладна смърт.

Говорителят на ВКБООН Ейдрън Едуардс,цитиран от Al Jazeera, заяви: “Вечният проблем с хуманитарните кризи в Субсахарска Африка е, че те биват пренебрегвани, докато не стане твърде късно.“  Настоящата криза е много по-тежка от тази през 2011 г., когато в района на Сомалийския полуостров 260 000 души умират от глад. ВКБООН цели разширяване на провежданите в момента операции, но остава проблемът за нуждата от допълнително финансиране – програмите за някои държави са финансирани само между 3 и 11%. ООН призовава за събиране на още 4.4 милиарда долара до края на април. Към момента е събрана малко повече от 1/5 от сумата – 984 милиона долара.

На 12-и април в Брюксел, Белгия, бе проведено обсъждане между УНИЦЕФ и ВКБООН относно новата политика на Европейската комисия за защита на децата мигранти и бежанци. Инструментите на политиката са насочени към защита на правата на децата, достъп до убежище и закрила. Някои от конкретните мерки са намиране на настойници за децата, по-добра закрила за тях в най-горещите точки на конфликтите, подобрени наблюдение и събиране на информация с цел установяване на цялостен подход за намиране на трайни решения на проблема.

Източници: UNHCR

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]