[:bg]ООН призовава за по-голяма финансова подкрепа за Южен Судан[:]

[:bg]

Февруари 2014 г. Лагер на ООН в Южен Судан. Снимка: Petterik Wiggers/Hollandse Hoogte

Вследствие на драматичното влошаване на ситуацията в Южен Судан, който продължава да бъде разкъсван от проблеми, сред които климатичните промени, икономическият спад на страната и задълбочаващият се политически конфликт, ООН и партньорските организации за предоставяне на помощи призоваха за предоставяне на допълнителен бюджет за Южен Судан на стойност 1.6 млрд. щатски долара. Очаква се той да помогне за осигуряване на животоспасяваща помощ и защита на близо 6 млн. души от цялата страна.

По думите на хуманитарния координатор на ООН за Южен Судан — Юджийн Овусу: “през 2017 сме изправени пред безпрецедентни нужди, на безпрецедентен брой местоположения, и тези нужди ще се увеличават в близкото бъдеще”.

Поради тази причина, ООН представи като приоритетен Плана 2017 за отговор на хуманитарната криза в Южен Судан, който има за цел именно да спомогне за предоставянето на спешна помощ и защита на най-нуждаещите се.

По данни на хуманитарните организации, работещи на терен, около 7,5 млн. души, разпръснати из цялата страна, имат нужда от подобна помощ и закрила. Освен това, към тази цифра спадат и 3,4 млн. лица, които са били разселени след началото на конфликта през декември 2013 г.

Оттогава насам се наблюдава обезпокоително нарастване на случаите на насилие, в това число и сексуално. В допълнение, продоволствената несигурност започва да се проявява във все повече региони на страната, като случаите на недохранване също са се повишили драстично. Не на последно място, в селищата, засегнати най-силно от конфликта, е налице недостиг на храна, на места дори глад.

20 януари 2014 г. Семейства в селището за разселени лица Tong Ping носят новополучените нехранителни артикули обратно до мястото, където пребивават. Снимка: Anita Kattakhuzy/Oxfam

Съгласно План 2017 общо 137 организации, 62 от които неправителствени, ще си сътрудничат, за да отговорят на проблемите, застрашаващи живота на цивилното население. Документът поставя три основни цели: 1/ спасяване на човешки животи и облекчаване страданията на най-нуждаещите се от помощ и закрила; 2/ защита правата и достойнството на най-уязвимите; 3/ подкрепа за общностите в риск, за да се запази капацитетът им за преодоляване на заплахи.

Необходимо е да се припомни още, че предоставянето на помощи зависи в голяма степен от метеорологичните условия, тъй като през дъждовния сезон (който обикновено започва през месец май) повечето пътища са непроходими, което налага доставки по въздух. Последните увеличават разходите по хуманитарната операция, която и без това е считана за най-мащабната и сложна към момента.

Източници: OCHA, План 2017, OCHA2

[:]