ООН призовава за приоритизиране на уменията на младите хора

worldyouthskillsday_0

Днес младите хора съставляват най-голяма част от населението на планетата от когато и да било в историята. Около 90% от това население живее в развиващите се страни. Това поставя пред световния пазар на труда пред предизвикателството да създаде над 600 милиона нови работни места до 2026 г.

Повод за дебата за уменията на младите бе второто отбелязване на Световния ден на уменията на младите хора на 15 юли.

Могат ли обаче младежите да бъдат конкурентноспособни и да отговорят на очакванията? Статистиките сочат, че значителна част от младите нямат достатъчно основни умения като четене, смятане, дигитални умения. Пратеникът на Генералния секретар на ООН по младежки въпрос Ахмад Алендауи призовава правителствата и световните лидери да поставят приоритет върху обучението и инвестирането в младежта. Това, според него, е единственият начин да бъде изпълнена Програма 2030 за устойчиво развитие.

Алендауи добавя още, че над 73 милиона младежи по света са безработни. Това ясно показва необходимостта от незабавни действия, които да овластят младите хора. Важна роля на ниво ООН в този процес имат организации като Международната организация на труда и ЮНЕСКО.

Източник: UN