[:bg]ООН удължи мандата на съдиите от Хагския трибунал[:]

0
936

[:bg]

Снимка: Roman Boed/ Creative Commons

На 19 декември Съветът за сигурност на ООН прие единодушно Резолюция 2329 (2016), която позволява удължаване мандатите на съдиите в Международния наказателен трибунал за бивша Югославия.

Съгласно текста на резолюцията мандатите на седем постоянни съдии — членове на Съдебния и Апелативния отдел, могат да се удължат до 30 ноември 2017 г. или до приключване на разглежданите производства. В допълнение се удължава и мандата на председателя на Трибунала — съдия Кармел Агиус — до 31 декември 2017 г. или до месец след затваряне на случаите, разглеждани от съда.

Съдия Кармел Агиус; Снимка: UN International Criminal TribunalCreative Commons

В документа се отбелязва също загрижеността на председателя Агиус относно изключителната натовареност на персонала. В тази връзка Съветът за сигурност на ООН потвърждава позицията си, че “задържането на персонала е от съществено значение за бързото приключване работата на Трибунала”.

Освен това, Съветът за сигурност взе решение за повторно назначаване на Серж Брамерц за прокурор на остатъчните Международни механизми за наказателни съдилища, които ще действат от 1 януари 2017 г. до 30 ноември 2017 г., като съществува възможност за по-ранно прекратяване на тяхното действие в зависимост от натовареността на съда.

Не на последно място в резолюцията се споменава още необходимостта от пълно сътрудничество между държавите членки и Хагския трибунал.

Международният наказателен трибунал за бивша Югославия навлиза в последната година от мандата си, като в момента е даден ход на две производства — процесът срещу Ратко Младич и обжалване на решението по делото срещу Пърлич, включващо общо шестима обвинени. Очаква се съдебните решения да бъдат произнесени до ноември 2017 г.

Източници: Security Council Report, ICTY

Върху материала работи: Александра Александрова[:]