Отбелязваме Деня на Земята

0
943
Снимка: WMO
Снимка: WMO
Снимка: WMO

На 22 април честваме Международния ден на Земята. Той се отбелязва, за да се напомни на международната общност за пряката зависимост между човека, планетата и нейните екосистеми.

Денят на Майката Земя съвпада с подписването на Парижкото споразумение

Тазгодишният Международен ден на Земята съвпада с церемонията по подписването на Парижкото споразумение за климатичните промени, което ще се проведе в седалището на ООН в Ню Йорк. Споразумението беше прието от всички 196 страни по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата в COP21 в Париж на 12 декември 2015 г. В рамките на споразумението всички страни се договориха да работят за ограничаване на глобалното повишаване на температурата, за да бъде доста под 2 градуса по Целзий и имайки предвид сериозните рискове, да се стремят към 1,5 градуса по Целзий. Церемонията по подписването се извършва в първия ден,в който споразумението ще бъде отворено за подписи, отбелязвайки първата стъпка към гарантиране, че то ще влезе в сила възможно най-бързо.

Майката Земя е призната като общ израз за планетата Земя в редица страни и региони, която отразява взаимозависимостта, съществуваща между човешките същества и всички други живи видове, обитаващи планетата. Общото събрание отбеляза, че Денят на Земята се наблюдава всяка година в много страни по целия свят и решението за определяне на 22 април като Международен ден на майката Земя е взето през 2009 г. с резолюция A/RES /63/278.

Тема 2016: Дървета за Земята

Денят на Земята е честван за първи път в САЩ през 1970 г. и е организиран от „Международна мрежа за Деня на Земята“. Нейната мисия е да се разшири и разнообрази екологичното движение в световен мащаб и да се мобилизира като най-ефективния начин, за да се бъде изградена здрава, устойчива околна среда, с обръщение към изменението на климата и защитата на Земята за бъдещите поколения. С тазгодишната тема, гледаща в перспектива към своята 50-годишнина, се поставя целта за засаждане на 7,8 милиарда дървета през следващите пет години.

Защо точно дървета?

  • Дърветата помагат в борбата с климатичните промени.

Те абсорбират излишния и вреден въглероден диоксид от атмосферата. Всъщност в рамките на една година, един акър на зрели дървета поглъща същото количество въглероден диоксид, произведен от средната кола за 42 000 км.

  • Дърветата ни помагат да дишаме чист въздух.

Дърветата поглъщат миризмите и мръсните газове (азотни оксиди, амоняк, серен диоксид и озон), както и филтърни частици от въздуха, като ги улавят чрез листата и дървесната си кора.

  • Дърветата ни помагат в противодействието за загубата на застрашени видове.

Чрез засаждането на подходящите дървета, ние можем да помогнем в противодействието на загубата на застрашени видове, както и да осигурим повече връзки между различните местообитания на регионалните горски площи.

  • Дърветата помагат на общностите и прехраната им.

Дърветата помагат на общностите в постигането на дългосрочна, икономическа и екологична устойчивост и осигуряват храна, енергия и доходи.

Източници: UN

Изготвил: Радостина Ненкова