Отбелязваме Евpопейския ден на солидарност между поколенията

0
1255
evr
Снимка: Pixabay

В днешното забързано ежедневие хората сякаш са забравили какво е солидарност, подкрепа и разбиране. А какво всъщност ни свързва в този толкова бързо променящ се свят? Европейският ден на солидарност цели да повиши общественото внимание към изграждането на позитивно отношение между поколенията.

Европейският ден на солидарност и сътрудничеството между поколенията е ежегоден ден, честван на 29 април. Целта му е да се унищожат всички стереотипи, основани на възрастта и да се насърчи взаимното разбиране между млади и възрастни хора като се съберат на едно място и черпят полезен опит и умения в различни сфери един от друг.

Всяка година множество неправителствени организации вземат активно участие в организацията на различни събития, свързани с празника. Тази година „Фондация Лале“ организира кампанията за Европейския ден на солидарност между поколенията като главната цел е да се насърчат разнообразни съвместни събития с хора от всички възрасти и да се привлече вниманието на обществото към приемствеността, разбирането, зачитането и солидарността между хората. В кампанията ще участват десетки организации от малки и големи населени места в цялата страна, към които може да се включи всеки.

Всеки един от нас би могъл да организира събитие, в което да включи свои приятели, роднини, колеги, съученици, хора от местната общност или организация, в която членуват. Единственото условие е темата на събитието да е свързана със солидарността между поколенията и да е засегната по интересен начин. В съобщение публикувано на страницата си, „Фондация Лале“ активно кани всеки желаещ да се включи в кампанията с идеи за събития в цялата страна. Такива могат да бъдат събирания, на които хора на различна възраст се срещат, разказват или обсъждат теми за връзките и отношенията между поколенията, учат се взаимно и си разказват истории; съвместни инициативи между деца, младежи и възрастни; срещи и разговори с творци, интересни хора, представители на местна власт или местни граждански организации, на които се обсъждат различни форми на солидарност и сътрудничество между поколенията.

Солидарността е взаимната подкрепа и разбиране в обществото, както между отделните индивиди, така и между по-големи общностни групи. Тя отразява степента на близост в социалните отношения и именно затова е важно да обърнем внимание на това как се отнасяме с по-възрастните от нас и с останалите хора около нас. Да бъдем солидарни!

 

Автор: Радостина Ненкова

ИИзточници: Фондация „Лале“