Отбелязваме Световния ден на безопасност и здраве на работното място

0
2208

wcms_450061

28 април е обявен за Световен ден на безопасност и здраве на работното място. Темата на тазгодишното отбелязване на деня е „Стресът на работното място:колективно предизвикателство“. Темата цели да постави акцент върху стресa на работното място и последиците от него като явление на глобално ниво.

В днешно време много от работещите са подложени на високи нива на стрес. Съревнованието, високите очаквания и продължителните работни часове допринасят към стресовата среда. Също така, границите между професионалния и личния живот изтъняват все повече. Съвременната работна среда често води до сериозни последици и застрашава психичното здраве на работещите.

През последните години учените изследват интензивно психологическите ефекти от стреса на работното място. В дискусиите свързани с този проблем се включват още експерти и лидери, участващи във формирането на политики. Стресът на работното място е характерен за всички държави и засяга всички професии. Поради това са необходими конкретни действия насочени към превенцията му.