[:bg]Официално начало на МИКЦ – Възможности без граници и МИКЦ – ЗаЕДНО[:]

0
1174

[:bg]

Днес от 16 часа в град София, в Център за култура и дебат „Червената къща“, зала Пеша Николова (адрес ул. Любен Каравелов №15) ще бъде представена  рамката на новостартиращите два проекта и тяхната дейност.

Младежкият информационно-консултантски център – Възможности без граници ще предоставя в продължение на 12 месеца качествена и достъпна информация и алтернатива за развитие на знанията, уменията и отношението на младите хора на възраст между 15 и 29 години на територията на Столична община и по-специално в крайните квартали и малки населени места по западната тангента. Проектът поставя особен акцент върху младежите от уязвими групи, в това число от малцинствен произход, с увреждания и специални образователни потребности, консултирайки ги съвместно с техни представителни организации.

Основната цел  на МИКЦ – ЗаЕДНО е да допринесе за развитието на знания и умения на младежите на възраст между 15 и 29 години на територията на гр. София в посока развитие на толерантност, превенция на езика на омразата и изграждането им като активни и отговорни граждани, действащи за подобряване на младежката култура в района. Сред дейностите на МИКЦ „ЗаЕДНО”  ще са информационни и консултантски услуги, както и обучения, лаборатории и работилници, насочени към повишаване компетенциите и мотивацията на младите хора да бъдат активна част от общество и демократичните процеси.

Събитието ще постави началото на Младежки информационно-консултантски център – Възможности без граници и Младежки информационно-консултантски център – ЗаЕДНО, финансирани от Националната програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ) към Министерството на младежта и спорта, Дирекция „Политика за младежта”.[:]