Какви мерки са взети на национално, европейско и международно равнище? Част 1

Пандемията COVID-19 продължава да нараства, като случаите в света в момента надвишават един милион.

Във всяко едно от своите изявления генералният директор на Световната здравна организация г-н Гебрейесус призовава държавите да правят тестове, да изолират вече потвърдените случаи, както и тези, които са били в контакт с тях. Сред обявяването на редица строги мерки и извънредно положение в множество държави с цел забавяне на разпространението на заразата и спечелване на време за намиране на ваксина, към момента около 1/3 от световното население е под карантина.

Национални мерки в борбата с коронавируса

В речта си от 18 март г-н Гебрейесус изтъкна примера на Южна Корея, която въпреки нарастващия брой случаи преди месец, не се е предала, а е обучавала и подсилвала своите общности, развила е иновативна стратегия за тестване, разширила е своя лабораторен капацитет, рационализирала е употребата на маски и е изолирала потвърдените случаи в определени за това съоръжения, а не в болници или у дома. В резултат на това, броят на случаите започва да намалява драстично.

Г-н Гебрейесус определи като невероятно постижение факта, че клиничните тестове на първата ваксина за COVID-19 са започнали едва 60 дни, след като Китай обяви генетичната последователност на вируса. Той обяви и началото на предприетото от Световната здравна организация проучване “Solidarity trial”, целящо да открие кое лечение на вируса е най-ефективно.

Доста често за пример е давана Германия, в която се наблюдава нисък процент на смъртност, въпреки високия брой регистрирани случаи на заболели от COVID-19. Една от вероятните причини, на които се дължи това е, че Германия провежда изключително голям брой тестове за коронавирус (всяка седмица се правят около 500 000), което означава, че експертите са били запознати с повече случаи, включително и с по-леки. Обръща се внимание и на гъстата мрежа от лаборатории в Германия, която е фактор, допринасящ за ранното диагностициране. Освен това, Германия е предвидила редица мерки с цел подпомагането на бизнеса –  допълнителни разходи за помощ на болниците, за закупуване на предпазни облекла, разработването на ваксина, информационни кампании, помощ за немските граждани зад граница, подкрепа на малкия бизнес. Възнамерява се да се създаде фонд за икономическа стабилизация, променят се данъчните правила, както и правилата за плащането на наем, обезщетения и статут на заетост. Заделят се и допълнителни средства за родители, принудени да спрат работа или да работят по-малко часове, защото децата им вече не могат да ходят на училище или на детска градина.

Мерките у нас

На 13 март България обяви извънредно положение и, подобно на редица държави, въведе стриктни мерки с цел забавяне разпространението на вируса. Преустановени са учебните занятия в детските градини, училищата и университетите, въведена е дистанционна форма на работа, доколкото е възможно, забранено е движението между областните центрове, освен по изрични причини, посещението на паркове, спортни и детски площадки, провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни културно-развлекателни и научни, забранява се на лицата до 60 – годишна възраст да пазаруват в хранителните магазини и аптеките от 08:30 до 10:30. От Министерството на външните работи призовават българските граждани да се въздържат от пътувания извън или към България освен при крайна необходимост, да отменят вече планирани пътувания и да спазват указанията на институциите в България и в чужбина. В социално-икономически план се обещава ликвидна подкрепа за бизнеса от страна на държавата, което означава, че държавата има възможност да подпомогне финансово малките и средни предприятия, удължават се сроковете за счетоводното приключване и отстъпки от местните данъци, разширява се обхватът на социалния патронаж към хора с увреждания, така също и към семейства и хора, които са под карантина заради контакт със заразени от COVID-19. Обещано е допълнителното възнаграждение от 1000 лева към заплатите на медиците на първа линия в битката с COVID-19. Към Националния оперативен щаб се създава специален логистичен център, който ще разпределя маски, защитни облекла, медикаменти и др. не само към болниците, но и за ведомства, които предоставят услуги на граждани и имат непосредствени контакти с тях като социални служби, полиция и пр.

Благодарение на факта, че е част от Европейския съюз, за справяне с кризата България ще разполага с безвъзмездните 1,358 милиарда евро – 546 милиона евро от тях са неусвоени средства по европейските структурни и инвестиционни  фондове, за които бе разрешено на страните членки да използват за борба срещу коронавируса. Останалите 812 милиона евро са българският дял от програмата на Европейската комисия за мерки срещу пандемията.

Не липсваха и конфликти относно строгостта на мерките, продължителността на извънредното положение, което към момента е удължено до 13 май, помощта от страна на държавата към бизнеса, координацията и комуникацията между отделните институции. Опасения се появиха и във връзка с предложението за искане за временна дерогация от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. До момента шест държави (Армения, Грузия, Естония, Латвия, Молдова и Румъния) са изпратили нотификация до Съвета на Европа за временно изключение от Конвенцията. Във връзка със защитата на основните права, демокрацията и върховенството на закона, България се присъедини към Съвместната декларация на  още 19 държави –членки на Европейския съюз, в която се заявява: „В тази безпрецедентна ситуация е легитимно държавите членки да приемат извънредни мерки за защита на своите граждани и преодоляване на кризата(…) Извънредните мерки трябва да бъдат ограничени до строго необходимото, да имат пропорционален и временен характер, да се подлагат на редовен контрол и да съблюдават гореспоменатите принципи и задълженията по международното право. Те не трябва да ограничават свободата на изразяване или свободата на медиите. Трябва да преодолеем тази криза заедно и заедно да поддържаме нашите европейски принципи и ценности по този път. Поради това ние подкрепяме инициативата на Европейската комисия за наблюдение на извънредните мерки и тяхното прилагане с цел да се гарантира съблюдаването на основните ценности на Съюза, и приканваме Съвета по общи въпроси да се заеме с въпроса, когато е подходящо.“

Материала изготви: Велислава-Михаела Крачунова