Повече приюти за жертвите на домашно насилие в Грузия

0
1980

6Hfy7rKxДомашното насилие е проблем, който изисква системни усилия. Проблем, който днес излиза сред основните приоритети на повечето държави. Грузия също е сред страните, които се борят срещу насилието. За целта в източната част на Грузия беше открит  приют, създаден с подкрепата на агенцията на ООН – „ООН Жени“. Той осигурява на пострадалите от домашното насилие психо-социална рехабилитация, правна помощ и спешни медицински услуги. Тази придобивка има ключово значение за разрешаването на проблема с домашното насилие. От 2011 г. в страната има три действащи приюта, а с откриването на този – вече стават четири.

Новият приют може да осигури защита на 12 пострадали, сред които и такива със специални нужди. Това е първата услуга от този вид в региона Кахети. Идеята е да се помогне на жертвите на домашно насилие за тяхното интегриране в обществото. Приютите предлагат закрила и нормални условия за живеене, включително и за деца. Ето как една жена описва престоя си в приюта: „Тук е толкова уютно… Трябваше да пия вода от кладенец, нямаше никакви условия за живот. Всичко трябваше да върша сама, имаше само насилие и нещастие. Но тук, всеки е толкова любезен… Ние се чувстваме като пълноценни хора, но си мисля, какво ще се случи, когато трябва да напуснем, къде ще живеем? Това е най-опасното нещо за нас.”.

Представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, посолствата на Швеция и САЩ, „ООН Жени“ и различни неправителствени организации, посветени в борбата за правата на жените, присъстваха на откриването на приюта. „Тъй като борбата срещу домашното насилие се превърна в приоритет за нас, реакцията на полицията се е подобрила значително. Преследването на извършителите се е увеличило от 40% на 90%, а броят на ограничителните заповеди се е увеличил почти десетократно.”, заяви заместник-министърът на вътрешните работи в Грузия.

Останалите приюти са в областите Тбилиси, Гори и Кутаиси. Всички те са действащи и днес, благодарение на техническата помощ на „ООН Жени“ и финансовата подкрепа на правителството на Швеция, в рамките на съвместната програма на ООН за равенство между половете. Държавният фонд за закрила и подпомагане на жертвите на трафик на хора също допринася за тяхната поддръжка и финансиране.

Благодарение на широката кампания за закрила на пострадалите от домашно насилие и широката обществена осведоменост по проблема, все повече се увеличават местата за подслон на жертвите. До 2015 г. имаше 155 жени и деца, които използваха приютите на територията на страната, в сравнение със 100 през 2013 г. и 114 през 2014 г. Сред потенциалните потърпевши са на възраст между 24-34 години.

Като част от кампанията на „ООН Жени“, правителството на Грузия се ангажира да „поддържа и засили усилията за предотвратяване и борба с домашното насилие чрез осъществяване на национално информационни кампании, за да се прекрати домашното насилие, за бързо реагиране на сигналите за насилие чрез специално създадени горещи линии, предоставяне убежище на жертвите, осигуряване безопасността на лицата, подаващи сигнали.”.

Омбудсманът на страната отбеляза в своя специален доклад относно насилието срещу жени и момичета в страната, че по-голямата част от сигналите идват предимно от горещата линия. „Създаването на приюти за жертви на домашно насилие е в напреднал етап, което дава възможност да се осигури по-добра защита за преживелите насилие”, допълни още той.

Въпреки предприетите мерки от страна на Грузия, има още много какво да се направи по отношение на повишаване нивата на покритие и разнообразието от услуги, които да бъдат достъпни. През 2014 г. Грузия подписа Конвенцията на Съвета на Европа за борба и предотвратяване на насилието срещу жени и домашно насилие, планирайки да приложи изискванията възможно най-скоро. Достъпът до качествени услуги за жертвите на домашно насилие е важна част от този правно обвързващ ангажимент.

 

Източник: UN Women Georgia, UN Women Europe and Central Asia

Изготвил: Андреа Йовева