[:bg]Политиката за развитие е фокус на международна конференция в София[:]

[:bg]Над 80 представители на неправителствения сектор от Черноморския регион, Западните Балкани и Източното партньорство ще се включат в международната конференция „Сътрудничеството за развитие във време на променящи се парадигми“, която ще се проведе на 21 и 22 март във Витоша Парк Хотел в София. Събитието цели да повиши информираността и ангажираността по отношение на ролята на Европейския съюз в изпълнението на Програма 2030 и Целите за устойчиво развитие на ООН в рамките на Съюза и в трети страни, и се организира от Българската платформа за международно развитие.

Представители на гражданския сектор, сред които членове на европейската мрежа на конфедерация КОНКОРД, българското правителство, индустрията, синдикатите и академичните среди, ще направят преглед на прогреса, добрите практики и инструментите за проследяване на ефективността на националните политики на държавите-членки и страните-партньори на развитието. Фокус на дискусиите ще бъдат Цел 3 – „Добро здраве“, Цел 4 – „Качествено образование“, Цел 5 – „Равенство между половете“ и Цел 16 – „Справедливост“ от Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН. Една от основните цели на конференцията е да бъдат обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество между институциите и гражданското общество в рамките на развитието и набелязани конкретни съвместни дейности за работа в мрежа между организациите на регионално ниво. На преден план ще бъде изведена и ролята на бизнеса в изпълнението на заложените индикатори и добрите практики при имплементирането на Целите в дейността на компаниите.

В церемонията по откриването ще вземат участие заместник-министърът за Българското председателство на Съвета нa ЕС Моника Панайотова, представителят на Световната здравна организация в България доц. д-р Михаил Околийски и съоснователят на Българската платформа за международно развитие Ива Бонева.

Събитието е част от проекта „Граждански диалог за развитие“, изпълняван във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС в сътрудничество с Министерството на външните работи и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.[:]