Посещение на Изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк в България

0
1376

f8babc4cb801dc1c77677dad33be59f3

Снимка: UNICEF

Антъни Лейк ще се застъпи пред властите в България за нуждата от устойчиви инвестиции в ранното детско развитие – особено за най-уязвимите деца. Визитата включва срещи: с президента на Р България г-н Росен Плевнелиев; министър-председателя г-н Бойко Борисов; вицепремиера и Министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин; деца и приемни семейства, обхванати от Реформата в системите за грижа и закрила на детето; деца и жени – жертви на насилие, които намират застъпничество и подкрепа в създадената и подкрепяна от УНИЦЕФ „Зона ЗаКрила“ в София. Срещите се провеждат в периода 2-5 Декември 2015 г. в гр. София.

Изпълнителният директор на Детския фонд на ООН, Антъни Лейк, е на посещение в България, за да се запознае лично с напредъка, осъществен в страната в хода на Реформата на системите за грижа и закрила на детето. Акцент на визитата са ключовите предизвикателства, пред които са поставени децата в България – като например: едни от най-високите нива на бедност и социално изключване в Европа и значителните неравенства между отделните групи в обществото. Антъни Лейк се застъпва пред властите в България за нуждата от устойчиви инвестиции в ранното детско развитие особено за най-уязвимите деца, като такива са тези: с увреждания; отглеждани в институции; от ромската общност.

Сред вече проведените срещи е тази с министър-председателя на Р България, на която г-н Лейк заяви, че България е водеща в деинституционализацията на децата, като днес 10 хиляди деца по-малко се намират в заведения за социални или медицински грижи. Според него е научно доказано, че настаняването на децата в такива институции се отразява на психиката им до края на живота и ограничава развитието и способностите им. Констатирайки, че това е лошо за тях и за обществото, в което живеят, изпълнителният директор, подчертава също:

Детският фонд на ООН потвърждава ангажимента си да подкрепя правителството чрез нашата работа в семейно-консултативните центрове и услугите за ранно детско развитие – те са създадени от УНИЦЕФ, за да са в полза на всички деца, но особено на най-маргинализираните.

Част от визитата на Изпълнителния директор на УНИЦЕФ бе и срещата му с държавния глава г-н Росен Плевнелиев. Те обмениха мнения по българския опит и ролята на организацията при изпълнението на политиките за децата, включително развитието на алтернативни социални услуги.

„Убеден съм, че начинът, по който функционира УНИЦЕФ в България, може да се дава за пример, който другите страни от региона да следват. А именно: да работиш както на терен – по пилотни и иновативни за страната проекти, така и на национално ниво за изграждането на политики в полза на децата.“

Това изтъкна г-н Антъни Лейк, след което открои и първите стъпки на българската държава в областта на реформата на детското правосъдие. Криминализирането на поведението на децата и младежите води единствено до тяхното превръщане в престъпници, а провеждането на реформа би предотвреатила точно това. Системата от специализирани детски съдилища и услуги ще помогнат на децата да се реинтегрират в обществото.

Президентът изрази своята благодарност за подкрепата на УНИЦЕФ и своето очакване, че организацията ще продължи да работи с правителството и гражданското общество в България, за да се осигури устойчивост на постигнатите резултати за децата.

В рамките на посещението си Изпълнителният директор на УНИЦЕФ се срещна и със семейства и деца в приемна грижа, за да научи от първо лице за реформата в системата за закрила на детето.

В рамките на настоящата си Програма за сътрудничество 2013-2017, Детският фонд на ООН подкрепя правителството на България в изграждането на национален капацитет за ускоряване на социалното включване и намаляване на детската бедност; осигуряването на равнопоставен достъп на всяко дете до образование, здравеопазване и закрила – както и укрепване на системите за мониторинг върху правата на децата в България.

Източник: УНИЦЕФ България

Изготвил: Стелла Моллова