Послание на Ирина Бокова по случай Международния ден на жената

UN Photo/Amanda Voisard
UN Photo/Amanda Voisard
UN Photo/Amanda Voisard

Според ЮНЕСКО съществува само една-единствена програма за напредък на спазването на човешките права и защитаване на достойнството, за изкореняване на бедността и за защита на планетата и насърчаване на равенството между половете, в качеството му на фундаментално човешко право, трансформираща сила за повече правда, стои в основата на тази програма. Именно заради това темата на тазгодишния Международен ден на жената е „Планетата 50 на 50 до 2030: напред към равенство между половете“

Насърчаване на равенството между половете е глобален приоритет ръководещ всички действия на ЮНЕСКО в областта на образованието, науката, културата, комуникациите и информация. Тези цели подпомагат усилията на ЮНЕСКО за повишаване на новите възможности, особено чрез образование, въз основа на такива инициативи като Глобалното партньорство за образованието на момичета и жени, както и дейностите, подпомагани от Фондa на Малала за правото на образование на момичетата.

ЮНЕСКО работи в партньорство с цялостната системата на ООН, като оперирa във все по-тясно сътрудничество с ООН Жени (UN Women), както и с частния сектор, като пример за това е дългогодишната програма „Лореал-ЮНЕСКО за жените в науката“, целяща предоставянето на подкрепа на момичета и жени желаещи да се развиват в областта на науката.

Станахме свидетели на напредък по целия свят, но също така и не малки препятствия пред истинското равенство за всички момичета и жени. Новата Програма за устойчиво развитие ще успее само ако всяка държава промотира правата, изобретателността и иновациите на всеки един от нейните граждани, като се започне с момичета и жените.

Това ще бъде разгледано на 60-та сесия на Комисията по статута на жените, обединена в темата на „Овластяването на жените и връзката на това с устойчивото развитие“. Тази тема е особено актуална в контекста на разглеждането и оценката на двадесет години на изпълнението и прилагането на на Пекинската декларация и платформа за действия, както и приемането на Планът за действие от Адис Абeба и Програмата за устойчиво развитие 2030 г.

Развитието на този процес означава ускоряване на импулса към равенството между половете и овластяването на всички момичета и жени. 2016 е ключова година, през която ние трябва да въведе ново виждане основаващо се на извлечените поуки и набелязване на нови действия за справяне с новопоявилите се и оставащите предизвикателства.

В този дух, призовавам страните членки и всички партньори да обединят усилия, за да промотират равенството между половете във всички общества. Няма по-голяма сила от обединените усилия за постигане на справедливост, устойчивото развитие и траен мир.

Ирина Бокова, Генерален директор на ЮНЕСКО 

 

Превод: Велислава Симеонова