Посещение на Председателя на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен и членове от колежа, Етиопия/ Източник: уебсайт на ЕК

Европейската комисия и върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха днес предложението, на което ще се основава новата стратегия с Африка. Съобщението съдържа предложения за засилване на сътрудничеството посредством партньорство в пет ключови области: екологичен преход, цифрова трансформация, устойчив растеж и работни места, мир и управление, както и миграция и мобилност. Въз основа на този документ Европа ще започне дискусии с африканските партньори за нова съвместна стратегия, която ще трябва да бъде одобрена на срещата на върха между Европейския съюз и Африканския съюз през октомври 2020 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Днешната стратегия с Африка е пътната карта за постигане на напредък и за преминаване на нашето партньорство на следващото ниво. Африка е естественият партньор и съсед на Европейския съюз. Заедно можем да изградим едно по-благополучно, по-мирно и по-устойчиво бъдеще за всички.“

Според Жозеп Борел, върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за по-силна Европа на световната сцена, част от бъдещето на Европа зависи от Африка. „За да посрещнем общите за нас предизвикателства, се нуждаем от това Африка да е силна, а Африка има нужда Европа да е силна. От засилването на нашето вече доста задълбочено партньорство в области като мира и стабилността, бедността и неравенствата, тероризма и екстремизма можем само да спечелим.“

„С предложените пет области на партньорство, изградено на база на общите ни интереси и ценности, заедно Африка и Европа ще водят процеса на екологична и цифрова трансформация и ще популяризират устойчивите инвестиции и работни места. В момента за мен е от ключово значение да гарантирам, че стратегията с Африка е в ръцете на младите хора и жените, тъй като отговаря на техните стремежи.“, сподели Европейският комисар по въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен .

Подновеното сътрудничество във връзка с днешното предложение за партньорство в рамките на петте области ще се основава на постоянен диалог с африканските партньори, който ще бъде засилен преди следващата среща на високо равнище между ЕС и АС в Брюксел през октомври 2020 г. с оглед на това да се определят съвместни стратегически приоритети за следващите години. Отправените предложения се основават на все по-динамичните отношения между ЕС и Африка. С 6-ата среща на високо равнище между Африканския съюз и ЕС, както и с приключването на преговорите по новото споразумение за партньорство между ЕС и групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 2020 година ще бъде решаваща за постигането на амбициозната ни цел за едно още по-задълбочено партньорство с Африка — нашият естествен партньор.

Партньорството следва да се основава на ясна представа за нашите самостоятелни и взаимни интереси и отговорности. В съобщението се предлага ЕС да си партнира с Африка във връзка със следните действия:

  1. Извличане на максимални ползи от екологичния преход и свеждане на заплахите за околната среда до минимум в пълно съответствие с Парижкото споразумение;
  2. Стимулиране на цифровата трансформация на континента Съществено увеличение на устойчивите в екологично, социално и финансово отношение инвестиции, които са неподатливи на въздействието от изменението на климата;
  3. Насърчаване на възможностите за инвестиции чрез по-активно използване на иновативни механизми за финансиране и стимулиране на регионалната и континенталната икономическа интеграция, по-специално чрез Африканската континентална зона за свободна търговия;
  4. Привличане на инвеститори чрез подпомагане на африканските държави при приемането на политики и регулаторни реформи, които подобряват бизнес средата и инвестиционния климат, включително равни условия за бизнеса;
  5. Бързо подобряване на обучението, знанията и уменията, както и на капацитета за научни изследвания и иновации, по-специално по отношение на жените и младите хора, като се защитават и подобряват социалните права и се премахва детският труд;
  6. Приспособяване и задълбочаване на подкрепата на ЕС за усилията за установяване на мир в Африка чрез по-структурирани и стратегически форми на сътрудничество със специален акцент върху регионите, в които е налице най-голяма уязвимост;
  7. Интегриране на доброто управление, демокрацията, правата на човека, принципите на правовата държава и равенството между половете в действията и сътрудничеството;
  8. Осигуряване на устойчивост чрез обвързване на действията в областта на хуманитарната помощ, развитието, мира и сигурността на всички етапи от цикъла на конфликтите и кризите;
  9. Осигуряване на балансирано, съгласувано и всеобхватно партньорство в областта на мобилността и миграцията;
  10. Укрепване на основания на правила международен ред и на многостранното сътрудничество, в основата на което е Организацията на обединените нации;

На 27 февруари 2020 г. Европейската комисия и Комисията на Африканския съюз се срещнаха в рамките на 10-ото заседание на двете комисии в Адис Абеба, на което беше обсъдено бъдещото сътрудничество в горепосочените области. През май, когато ще се проведе среща между АС и ЕС на министрите на външните работи от двата континента, отново ще бъде осигурена важна възможност за консултации с африканските партньори. Предложенията се основават също така на ангажиментите, поети на 5-ата среща на върха между Африканския съюз и Европейския съюз в Абиджан. Постигнатият оттогава насам напредък включва стартирането през 2018 г. на алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места, призоваващ за засилване на икономическите и търговските отношения чрез устойчиви инвестиции и създаване на работни места. Друг важен момент, белязал задълбочаването на сътрудничеството в тези области, бе сключването през 2018 г. на Меморандума за разбирателство между АС и ЕС относно мира, сигурността и управлението.

Източник:
https://ec.europa.eu/international-partnerships/priorities/eu-africa