Правата на децата – приоритет в Европа за 2016-2021 г.

0
1807
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

Международна конференция на Съвета на Европа за правата на детето се проведе на 5 и 6 април в София. Основен акцент беше поставен върху факта, че с новите предизвикателства, пред които е изправена Европа, правителствата не могат да си позволят да пренебрегнат правата на децата.

Двудневното събитие обедини повече от 300 участници от делегации на високо равнище от държави-членки на Съвета на Европа, включително двама държавни глави, 16 министри, висши представители от международни и неправителствени организации, занимаващи се с правата на децата, както и деца от 15 до 18 години от цяла Европа.

Новата Стратегия за правата на детето за периода 2016-2021 г. дава указания на държавите-членки за това как ефективно да противодействат на рисковете, предизвикани от кризата с бежанците: децата, попадащи в капана за трафикантите и тези подложени на езика на омразата и ксенофобията. Икономическата несигурност, подхранваща бедността, неравенството и социалното изключване, както и цифровата среда с вредно съдържание, онлайн сексуална злоупотреба и кибертормоз представляват допълнителни рискове за децата в Европа.

Стратегията 2016-2021 дава приоритет на 5 различни области:

  1. Равни възможности за всички деца – тези на малцинствените групи, с увреждания и засегнати от миграцията
  2. Участие на всички деца във вземането на решения
  3. Осигуряване на живот без насилие
  4. Детско правосъдие
  5. Защита на правата на детето в цифровата среда, с цел гарантиране на безопасността им онлайн.

Като настоящ председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, България идентифицира детските права като един от своите приоритети председателството. На конференцията участие взе министърът на външните работи, Даниел Митов, който приветства приемането на новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето за 2016-2021 г.,  която започва своя път именно от София и в рамките на българското председателство.

Снимка: МВнР
Снимка: МВнР

В изказването си министър Митов посочи, че сред основните приоритети на българското председателство (ноември 2015 г. – май 2016 г.) е именно защитата на правата на детето и разширяването на достъпа до култура на младите хора. „Стратегията е логично продължение на нашата работа в тази посока и вярвам, че документът ще допринесе за хармонизирането на законодателство и практика, с цел пълното спазване на правата на децата“, каза по време на конференцията министър Митов.

Участниците в конференцията се обединиха около мнението, че новите развития в международен план изискват адаптиране на политиката свързана с правата на детето и активна работа сред страните-членки на Съвета на Европа. Президентът Плевнелиев също изказа мнение по темата: „Особено застрашени са децата мигранти и непридружените деца и успехът ни да защитим техните права зависи от готовността ни да се справим със самите хуманитарни кризи в тяхната същност, да предотвратяваме и разрешаваме устойчиво конфликтите“. Като основен проблем в тази сфера бе отчетен и трафикът на деца и необходимостта от сериозни действия за предотвратяване на подобни практики.

Източници: Съвет на Европа, МВнР

Изготвил: Радостина Ненкова