Предизвикателства и перспективи пред младите в дигиталната сфера

0
1529

dsc_3671

Предизвикателствата и перспективите пред младите в дигиталната сфера на фокус в първия ден от Национална конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“.

По време на първия панел участниците разбраха какво е национална гаранция на младежта и кои са конкретните мерки, програми и действия за насърчаване и интегриране младите на пазара на труда.

Темата във втория панел от конференцията засегна предизвикателствата пред младите хора в Европа. Придобиването на качествено образование у нас като важен етап от процеса на кариерно развитие и свободното усвояване на трансверсални умения също бяха засегнати като неделима част от дигиталната компетенция.

След това участниците се запознаха с това кои са най-важните дигитални умения в съвременния свят на технологиите, които трябва да притежаваме, и националните инициативи, които ги насърчават, какво е дигитална култура и как да създадем дигитална общност.

В четвъртия панел стана ясно колко е важна ролята на физическите пространства при създаването на икономики, базирана на знанието и иновациите и как те стимулират комуникацията помежду ни.

Денят завърши в Социалната чайна във Варна, където неговата основателка запозна участниците с перипетите около създаването й. Днес чайната привлича десетки доброволци, използвайки умело възможностите на дигиталните технологии за социално предприемачество и ни показа как да приложим наученото днес на практика.

Във втория ден от конференцията участниците ще се включат в World Cafe, където по групи ще представят своите виждания в областта на включване, използване и интегриране на дигиталните технологии в образователната система на България. След това ще се състои и кръгла маса на тема „Да подготвим Европа за бъдещето- Дигитални умения за всички“ със специалисти в областта на младежката заетост и конкурентноспособност.