Програма 2030: Достъп до качествено образование за всеки

0
1431
Goal-4
Снимка: UN

Културата в едно общество се формира от хората в социума – те придават облика на средата, която ги заобикаля. Същевременно околната среда, възпитава отделните индивиди. Животът в едно общество е разнопосочен процес и навързаните участващи звена са много, така както причините и следствията за проблемите често разменят позициите си. Maнталитетът на хората е във взаимовръзка с техните лични възприятия, които от своя страна черпят вдъхновение от заобикалящата действителност. Затова необразованият родител среща повече трудности във възпитанието на детето си. И ако това дете има възможността да се докосне до по-образована среда, то би могло с помощта на своето самосъзнание, да се откъсне от семейната атмосфера и да се образова. Но какво се случва, ако в радиус от хиляди километри няма нито един образован човек, който да ти покаже какво е да можеш да четеш и да пишеш?

Ако за нас, европейските граждани, които сме се докоснали до мащабни процеси като глобализация и модернизация, образованието е потребност, без която пълноценният живот е немислим, то за много култури и народи, образованието е невиждан лукс. Децата и младежите в повечето развиващи се страни са изправени пред трудни предизвикателства по пътя им към ограмотяване и получаване на знания и умения. Достъпът до образование не е еднакъв за всички по света и това е пагубно за световното развитие.

E_SDG_Icons-04 (1)Една от Целите за устойчиво развитие, заложени в Програма 2030 на ООН, е равен достъп до качествено образование за всички, без значение от пол, раса, религия или възраст. Образование без предразсъдъци и дискриминация – това е от ключово значение за бъдещето на световното интелектуално и културно израстване.

„В някои части на света, учениците ходят на училище всеки ден. Това е техният нормален живот. Но в други части на света, ние изпитваме жесток образователен глад… то е ценен подарък. То е като диамант.“, коментира активистката Малала Юсафзай, която през 2013 г. получи от Европейския парламент Наградата за свободата на мисълта „Сахаров“, а през 2014 г. бе удостоена с Нобелова награда за мир. Тя напълно подкрепя Целите за устойчиво развитие на ООН и вижда смисъл в бъдещото всеобщо развитие.

Основните стремежи на Програмата са: до 2030 година максимално да се намали броят на необразованите млади и възрастни; да няма неграмотни хора по света; значително да се увеличи броят на хората със специфични умения и познания, включително технически и образователни умения; все повече хора да имат възможност за достъп до бизнес и предприемачество. Всичко това ще бъде възможно, само ако всички момчета и момичета по света имат равен и безплатен достъп до качествено образование. Ето и някои факти, върху които е необходимо да задържим вниманието си: 103 милиона младежи по света не познават буквите и нямат основно ниво на грамотност и 60% от тях за жени; повече от половината деца в Африка никога не са стъпвали в училище и не са упражнявали образователна дейност; 50% от децата, които са напуснали училище още от ниски образователни степени живеят в конфликтни региони.

Постигането на равен достъп до качествено образование по света е фундамент за подобряване на живота на хората и устойчивото развитие. Глобалният прогрес включва изкореняване на половите предразсъдъците, тъй като по-голямата част от необразованите хора по света са жени. Основната грамотност е постигната в повечето части на света, затова там, където образованието на ниско равнище е налице, Програмата се стреми да доразвие качеството на висшето образование и специализираните умения.

SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

Автор: Мария Ивайлова