Проф. Евгени Танчев е българската кандидатура за генерален адвокат в Съда на ЕС

ycR42o7G

Правителството издигна кандидатурата на проф. Евгени Танчев за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.

Според официалното съобщение от Министерски съвет, кандидатурата е съобразена с изискванията, които се поставят пред претендентите за заемане на тази длъжност – да са личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия в своите държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност.

Евгени Танчев е професор по конституционно право в СУ „Св. Климент Охридски“, в НБУ и в УНСС и е един от водещите специалисти у нас в тази област. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е негов заместник декан (1985-1989 г.) и декан (1989-1991 г.). От 2006 г. досега е член на Венецианската комисия към Съвета на Европа за демокрация чрез право, а през периода 2013-2015 г. е неин вицепрезидент. Председател е на Обединения комитет за конституционно правосъдие на Венецианската комисия. Член е на Консултативния конституционен съвет към Омбудсмана на Република България. Проф. Евгени Танчев е автор на стотици публикации, учебници и книги, свързани с конституционното право, парламентаризма и защита на човешките права.

Съдиите и генералните адвокати в Съда на Европейския съюз се назначават съвместно от националните правителства с мандат от 6 години, който може да бъде подновяван. Генералният адвокат представя публично, при пълна безпристрастност и независимост, мотивирани заключения по делата, както изисква  статутът на СЕС. Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и Полша имат постоянни генерални адвокати. Останалите държави излъчват Генерален адвокат на ротационен принцип. България получи право да излъчи кандидат за генерален адвокат през 2015 г. През юли миналата година след проведен конкурс, правителството определи Атанас Семов за кандидат на България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, но след отрицателно становище на Комитета, който проведе изслушване на кандидатите на 30 октомври 2015 г., по предложение на министъра на правосъдието, кандидатурата му бе оттеглена.

Източници: Министерски съвет, ЕС, Софийска адвокатска колегия, Министерство на правосъдието