Първа резолюция на Съвета за сигурност за младежта, мира и сигурността

1
1682

[:bg]

Съветът за сигурност на ООН прие историческа резолюция за младежта, мира и сигурността, която настоява за по-широко представителство на младите в предотвратяването и разрешаването на конфликти на фона на „усилващата се радикализация към насилие и екстремизъм сред младите хора, които могат да доведат до тероризъм.“ Освен позиционирането на младежта и на младежките организации като важни партньори в глобалните усилия за борба с насилието и екстремизма и насърчаване на мира, резолюцията също така дава тласък на воденото от младежта мироопазване и интервенции за предотвратяване на конфликти с цел изграждане на мирни общности и подкрепа за демократично, общодостъпно управление.

С резолюцията 15-членният Съвет „настоятелно призовава държавите членки да обмислят начини за увеличаване и приобщаване на представителството на младите хора във вземането на решения на всички нива в местни, национални, регионални и международни институции и механизми за превенция и разрешаване на конфликти… и когато е уместно, да се обмисли създаването на интегрирани механизми за пълноценно участие на младите хора в мирните процеси и разрешаването на спорове.“ Резолюцията, предложена от Йордания по време на нейното председателство на Съвета за сигурност през април, обхваща и защитата на младите хора по време на въоръжени конфликти, включително искането „всички страни в конфликта да предприемат необходимите мерки за защита на цивилното население, особено младите хора, от всички форми на сексуално и свързано с пола насилие“.

В отговор на действията на Съвета, Ахмад Алендауи, пратеникът на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта, приветства текста като „голям пробив“ в колективните усилия за промяна на преобладаващото отрицателно възприятие на младежта и признаване на важната роля на младите хора в изграждането на мира. „Младежите твърде дълго са били отхвърляни или като извършители на насилие, или като негови жертви“, продължи той, като подчерта: „С настоящата резолюция Съветът за сигурност признава важния принос на младежите в борбата с насилието и екстремизма и подкрепата на усилията за изграждане на мира по света.”

Чрез резолюцията Съветът също призова държавите членки да увеличат своята политическа, финансова, техническа и логистична подкрепа, като се вземат предвид нуждите и участието на младите хора в усилията за мир, в конфликтни и пост-конфликтни ситуации, включително мерките, предприети от организации, фондове и програми. Резолюцията също така насърчава всички, които участват в планирането на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция да помислят за нуждите на младите хора, засегнати от въоръжени конфликти.

Като следващи стъпки, резолюцията отправя искане към Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун да извърши „проучване на постигнатия прогрес“ по положителния принос на младежта за процесите по мироопазване и разрешаване на конфликти, за да се препоръчат ефективни мерки на местно, национално, регионално и международно ниво. Документът също така отправя искане към генералния секретар да включи в своите доклади мерките, предприети за прилагане на текста, „включително информация за младите хора в ситуации на въоръжен конфликт и съществуването на планове в областта на превенцията, партньорствата, участието, защитата, освобождаването и реинтеграцията на младежта по тази резолюция.” В първото по рода си заседание на Съвета за сигурност по въпроса през април Бан Ки-Мун заяви, че „ролята на младите хора е в основата на международния мир и сигурност” и подчерта необходимостта „да се насърчат младежите да вникнат в същността на факторите за мир, многообразие и взаимно уважение.“

Българските младежки делегати към ООН също взеха активно участие по темата за младежкото участие в рамките на работната си визита в ООН през октомври. Анина Йовкова и Димитър Димитров организираха събитие в седалището на организацията под надслов „Ролята на младежта за постигане на устойчив мир и сигурност“. Сред панелистите имаше представители на Обединена мрежа за млади миротворци (UNOY), една от най-активните неправителствените организации, участвали в изготвянето на Декларацията от Аман, която е в основата на Резолюция 2250.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова[:en]

Съветът за сигурност на ООН прие историческа резолюция за младежта, мира и сигурността, която настоява за по-широко представителство на младите в предотвратяването и разрешаването на конфликти на фона на „усилващата се радикализация към насилие и екстремизъм сред младите хора, които могат да доведат до тероризъм.“ Освен позиционирането на младежта и на младежките организации като важни партньори в глобалните усилия за борба с насилието и екстремизма и насърчаване на мира, резолюцията също така дава тласък на воденото от младежта мироопазване и интервенции за предотвратяване на конфликти с цел изграждане на мирни общности и подкрепа за демократично, общодостъпно управление.

С резолюцията 15-членният Съвет „настоятелно призовава държавите членки да обмислят начини за увеличаване и приобщаване на представителството на младите хора във вземането на решения на всички нива в местни, национални, регионални и международни институции и механизми за превенция и разрешаване на конфликти… и когато е уместно, да се обмисли създаването на интегрирани механизми за пълноценно участие на младите хора в мирните процеси и разрешаването на спорове.“ Резолюцията, предложена от Йордания по време на нейното председателство на Съвета за сигурност през април, обхваща и защитата на младите хора по време на въоръжени конфликти, включително искането „всички страни в конфликта да предприемат необходимите мерки за защита на цивилното население, особено младите хора, от всички форми на сексуално и свързано с пола насилие“.

В отговор на действията на Съвета, Ахмад Алендауи, пратеникът на Генералния секретар на ООН по въпросите на младежта, приветства текста като „голям пробив“ в колективните усилия за промяна на преобладаващото отрицателно възприятие на младежта и признаване на важната роля на младите хора в изграждането на мира. „Младежите твърде дълго са били отхвърляни или като извършители на насилие, или като негови жертви“, продължи той, като подчерта: „С настоящата резолюция Съветът за сигурност признава важния принос на младежите в борбата с насилието и екстремизма и подкрепата на усилията за изграждане на мира по света.”

Чрез резолюцията Съветът също призова държавите членки да увеличат своята политическа, финансова, техническа и логистична подкрепа, като се вземат предвид нуждите и участието на младите хора в усилията за мир, в конфликтни и пост-конфликтни ситуации, включително мерките, предприети от организации, фондове и програми. Резолюцията също така насърчава всички, които участват в планирането на разоръжаване, демобилизация и реинтеграция да помислят за нуждите на младите хора, засегнати от въоръжени конфликти.

Като следващи стъпки, резолюцията отправя искане към Генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун да извърши „проучване на постигнатия прогрес“ по положителния принос на младежта за процесите по мироопазване и разрешаване на конфликти, за да се препоръчат ефективни мерки на местно, национално, регионално и международно ниво. Документът също така отправя искане към генералния секретар да включи в своите доклади мерките, предприети за прилагане на текста, „включително информация за младите хора в ситуации на въоръжен конфликт и съществуването на планове в областта на превенцията, партньорствата, участието, защитата, освобождаването и реинтеграцията на младежта по тази резолюция.” В първото по рода си заседание на Съвета за сигурност по въпроса през април Бан Ки-Мун заяви, че „ролята на младите хора е в основата на международния мир и сигурност” и подчерта необходимостта „да се насърчат младежите да вникнат в същността на факторите за мир, многообразие и взаимно уважение.“

Българските младежки делегати към ООН също взеха активно участие по темата за младежкото участие в рамките на работната си визита в ООН през октомври. Анина Йовкова и Димитър Димитров организираха събитие в седалището на организацията под надслов „Ролята на младежта за постигане на устойчив мир и сигурност“. Сред панелистите имаше представители на Обединена мрежа за млади миротворци (UNOY), една от най-активните неправителствените организации, участвали в изготвянето на Декларацията от Аман, която е в основата на Резолюция 2250.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова[:]

1 COMMENT

Comments are closed.