Пътят на една жена от ромски произход

0
1300
UNDP Eurasia
UNDP Eurasia
UNDP Eurasia

Кратък графичен роман, издаден от Програмата на ООН за развитие привлече вниманието към множеството форми на дискриминация, пред които са изправени жените от ромски произход в Западните Балкани.

Графичният роман „Дария: Пътят на една жена от ромски произход“ излезе в чест на ежегодния Международен ден на ромите (8 април). В него се разказва историята на жена и нейното семейство, живеещи в Сърбия и борещи се с бедността и дискриминацията.

Историята показва дълбокото въздействие на ранен брак върху живота на ромските момичета и жени. „Искахме да обърнем специално внимание на проблема с ранния и принудителен брак при жените и момичетата от ромски произход, тъй като това има отражение върху тях“ поясни Бхарати Садасивам, ръководител на екипа за проблемите с половете по Програма на ООН за развитие в Източна Европа и Общността на независимите държави.

Ранният брак рефлектира върху много от общностите по света, допринасяйки за неравенството между половете, най-вече при ромите, които често биват подложени на различни форми на дискриминация от обществото.

Ниски нива на образование, високи нива на безработица и бедност, по-голяма вероятност от насилие, неподходящи жилища – едни от многото взаимосвързани признаци, играещи важна роля в живота на жените като Дария.

Според последните проучвани от Европейската комисия, Програма на ООН за развитие и Световната банка, едва 15% от жените от ромската общност работят, а две на всеки три жени от ромски произход нямат доходи. В допълнение, жените от ромски произход прекарват средно едва около 5 години в образование, наполовина по-кратко, отколкото жените от неромски произход.

Жамина Папа, съветник по социално приобщаване към Програмата на ООН за развитие казва, че ромските общности имат нужда от по-добро образование, заетост и доходи, както и достъп до добри жилища и социални услуги.

Начините да се преборим с дискриминацията е да успеем да приобщим малцинствата към обществото и да им дадем равен старт, а за да постигнем равенство между половете и да спрем насилието върху жените. За да се постигне това е нужна колективна и системна работа срещу източниците на такова насилие. „Не е ли време да направим колективна инициатива в подкрепа на жените и момичетата от ромски произход, мечтаещи за по-добро бъдеще?“, призовава Папа.

Графичният роман можете да прочетете тук.

Източници: UN, UNDP Eurasia

Изготвил: Радостина Ненкова