[:bg]Работна визита на младежките делегати на България към ООН в Ню Йорк[:]

0
946

[:bg]Неформалното образование и спортът правят младежите конкурентноспособни на пазара на труда

В края на миналата седмица завърши работната визита по време на 72-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации на Българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 година Ася Панджарова и Ралица Диканска. В рамките на посещението си в Ню Йорк делегатите работиха в Трети комитет към Общото събрание на ООН, който отговаря за социалните, хуманитарните и културните въпроси.

По време на двуседмичния си престой младежките делегати представиха гласа на младежите в България. На 2-ри октомври те отправиха своето изказване от името на българските младежи, като поставиха основен фокус върху безработицата и реализирането на пазара на труда. Темите бяха идентифицирани като основни предизвикателства пред младите в страната ни след проведено проучване в края на месец септември т.г. Младите ни делегати наблегнаха на уменията, необходими за осигуряване на успешна реализация едновременно в личен и професионален план. От собствен опит Ралица представи спорта като активно средство за развиване на важни качества като дисциплина, диалог и разбирателство, постоянство, както и лидерски умения, ключови за активното участие на младежите в социалната среда. Ася, която е арабист по образование, развиващ се в мултикултурна среда, открои интеркултурния диалог като начин за развиване на лични умения и разширяване на мирогледа, което спомага за толерантно общуване и допринася както за успешната комуникация в заобикалящата среда, така и за социално развитие.

В Ню Йорк младежките ни делегати, заедно със своите колеги младежки представители от Белгия, Германия и Чехия, реализираха и съпътстващо събитие. Акцентът беше върху средствата и подходите, включително неформалното образование, както и други инструменти, чрез които могат да се търсят решения за справяне с предизвикателствата свързани с младежката безработица. Събитието беше разделено на три основни части, посветени съответно на стажовете, участието в младежки организации и спортът, като дейности за придобиване на допълнителни умения и комптенции. Панелисти по всяка от темите представиха как съответните подходи влияят за личностното развитие на младите хора, изграждайки ги като пълноценни и конкурентноспособни личности. По време на финалната дискусия присъстващите споделиха опит и дадоха конкретни идеи за дейности и проекти, в които младежките делегати от всички страни да обединят усилия, за справяне с младежката безработица, както на национално, така и на международно ниво. Предвиждат се инициативи, чрез които спортът, стажовете и участието в младежки организации да бъдат популяризирани като ефективни средства за подобряване възможностите на младежите за развитие.

По време на визитата си в Ню Йорк Ася и Ралица имаха възможността да се срещнат и с Генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, както и със Специалният пратеник по въпросите на младежта, с когото обсъдиха темата за младите хора и предизвикателствата пред тях на глобално ниво.

Ася и Ралица успяха да посетят и съпътстващи събития, организирани от други младежки делегати и агенции на ООН, насочени към превенцията на екстремизма в Европа, неутрализирането на езика на омразата и ксенофобията, както и други събития, свързани с основния им приоритет – безработицата. На повечето от тези мероприятия приоритетните сфери на дейност на българските младежки делегати, а именно интеркултурният диалог и спортът, бяха дискутирани като възможности и инструменти за успешно справяне с коментираните проблеми.

Важна част от тазгодишната 72-ра сесия на Общото събрание на ООН бе приемането на нова Младежка резолюция в рамките на Трети комитет, работата по която започна през втората седмица от престоя на делегатите ни. Те имаха възможност да вземат участие в преговорите по текста на резолюцията, изразявайки позицията на българската държава, в резултат от тясна и постоянна комуникация с Постоянното представителство на Република България към ООН. Предстои окончателното приемане на документа, като младежките ни представители ще продължат работата по него след завръщането си у дома.

В резултат на участието в сесията на Общото събрание и на съпътстващите събития, в контекста на избраните приоритети ще бъдат представени инициативите, които българските младежки делегати планират по време на мандата си. Те ще бъдат фокусирани върху представянето на спорта и интеркултурния диалог като примери както за развиване на младежите и личните им качества, така и за постигане на устойчиво развитие.

Запис от изказването на Българските младежки делегати към ООН по време на заседанието на Трети комитет можете да гледате ТУК.[:]