[:bg]Работна среща на младежките делегати към ООН в Брюксел[:]

0
1155

[:bg]Среща по застъпничество в рамките на ООН организира Европейски младежки форум (ЕМФ) в края на месец август. България ще бъде представена от Ралица Диканска, един от двамата младежки делегати на България към ООН с мандат 2017-2018г.

Събитието ще се проведе в Брюксел, Белгия, в периода 25-27 август и ще събере на едно място официални младежки делегати към ООН и представители на международни младежки организации от различни европейски страни, които ще вземат участие в предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през октомври 2017 в Ню Йорк.
По време на срещата специално внимание ще бъде обърнато на структурата на Организацията на Обединените нации и основно звената, чиято работа е пряко свързана с младежите и създаването на младежки политики. Това е от особено значение за доброто представяне на младежките делегати в рамките на ООН. Основна цел на срещата ще бъде подпомагането на сътрудничеството между младежките делегати от Европа на база техните приоритетни области на работа. Събитието ще създаде възможност за комуникация между участниците, благодарение на което ще се планират бъдещи съвместни инициативи, събития и проекти. Всичко това ще даде добра основа за подготовката на младежките делегати и представители в изпълнението на техните отговорности и задължения.

Българските младежки делегати към ООН участват традиционно в международната среща в Брюксел, като тази година участието им е подпомогнато от дългогодишния партньор на програмата – Национален младежки форум (НМФ) и от EYCA България (Национална младежка карта).[:]