[:bg]Равенство между половете = защита на правата на човека[:]

0
931

[:bg]

Изявление на Генералния секретар на ООН 

по случай Международния ден на жените

Намираме се в ключово време за правата на жените. Историческите и структурните неравенства, които позволиха на потисничеството и дискриминацията да процъфтяват биват изобличавани, както никога досега. От Латинска Америка до Европа, Азия, в социалните медии, на филмовите площадки, във фабриките и по улиците, жените призовават за трайна промяна и нулева толерантност към сексуално насилие, тормоз и всякакви форми на дискриминация.

Постигането на равенство между половете и овластяването на жените и момичетата е недовършената работа на нашето време, както и най-голямото предизвикателство за правата на човека в нашия свят.

Активизмът и застъпничеството на поколения жени са дали своя резултат. Има повече момичета в училище от всякога; повече жени работят със заплащане и заемат високи позиции в частния и академичния сектор, политиката, както и в международните организации, включително в Организацията на Обединените нации. Равенството между половете е залегнало в безброй закони и в много страни са забранени вредни практики като гениталното осакатяване на жени и детските бракове.

Съществуват обаче сериозни пречки, що се отнася до историческата липса на несправедливост, която е в основата на дискриминацията и експлоатацията.

Повече от един милиард жени по света нямат правна защита срещу домашното сексуално насилие. Глобалното различие в заплащането на жените и мъжете е 23 процента, като се увеличава до 40 процента в селските райони, а проблемът с липсата на заплащане на жените остава непризнат. Представителството на жените в националните парламенти е средно по-малко от една четвърт, а в управленските органи е дори по-ниско. Без съгласувани действия, милиони момичета ще бъдат подложени на генитално осакатяване през следващото десетилетие.

Когато съществуват закони, те често се пренебрегват, а жените, които търсят правна защита биват подложени на съмнение и отхвърляне. Сега знаем, че сексуалният тормоз и злоупотреби процъфтяват на работните места, обществени пространства и частни домове в държави, които се гордеят със своите резултати в равенството между половете.

Организацията на Обединените нации трябва да дава пример на света.

Признавам, че това невинаги е било така. От началото на мандата ми миналата година поставих промяна в това отношение в Централата на ООН, в нашите мироопазващи мисии и във всички наши представителства по целия свят.

Вече постигнахме равенство между половете в екипа на висшето управление и аз съм решен да го постигна в цялата организация. Аз съм напълно ангажиран с нулева толерантност към сексуалния тормоз и съм изготвил планове за подобряване на отчетността и прозрачността. Работим в тясно сътрудничество с много държави по света за предотвратяване и справяне със сексуалната експлоатация и злоупотреби от страна на персонала на мироопазващи мисии.

Ние, в ООН, заставаме до жените по целия свят, които се борят за преодоляване на несправедливостта, пред която са изправени – било те жени в селските райони, които се занимават с дискриминация по отношение на заплащането; жените, които водят промяната, жените-бежанци, изложени на риск от експлоатация и малтретиране, както и жени, които са жертва на множесто форми на дискриминация: вдовици, жени с увреждания и жени, които не отговарят на половите норми.

Оправомощаването на жените е в основата на Програмата за устойчиво развитие за 2030 г. Напредъкът по Целите на устойчивото развитие означава напредък за всички жени, навсякъде. Инициативата „Spotlight“, стартирана съвместно с Европейския съюз, ще съсредоточи ресурсите си върху премахването на насилието срещу жени и момичета, което е предпоставка за равенство и овластяване.

Нека бъдем ясни: това не е услуга за жените. Равенството между половете е въпрос на права на човека, но също така е в наш интерес: мъже и момчета, жени и момичета. Неравнопоставеността на половете и дискриминацията по отношение на жените вреди на всички ни.

Има достатъчно доказателства, че инвестирането в жените е най-ефективният начин за прогреса на общности, компании и дори цели държави. Участието на жените подобрява ефекта от мирните споразумения, обществата ставата по-устойчиви, а икономиките по-ефективни. Когато жените са изправени пред дискриминация, ние често откриваме наличието на практики, които са вредни за всички. Отпускът по бащинство, законите срещу домашното насилие и законодателството за равно заплащане са от полза за всички.

В този решаващ момент за правата на жените е време мъжете да застанат до жените, да ги чуят и да се учат от тях. Прозрачността и отчетността са от съществено значение, за да могат жените да достигнат пълния си потенциал и да прогресираме във всички области, в нашите общности, общества и икономики.

Гордея се да бъда част от това движение и се надявам, че то продължава да резонира в рамките на ООН и по света.

Антонио Гутереш

Генерал секретар на ООН

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=LSmThfMH-9s[:]