[:bg]Различен начин да изпиташ сетивата си [:]

0
979
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

[:bg]

Представяли ли сте си как ще изглежда родният Ви град, без да имате възможност да го виждате? Разчитате ли достатъчно на другите си сетива, за да се оставите на тях да Ви водят през познати територии? А вярвате ли на хората около Вас дотолкова, че да се доверите изцяло на напътствията им, докато сте със затворени очи?

Първото събитие от проекта „Усети града – обучение за водачи и реализиране на интерактивен маршрут“ се проведе в дните между 31 май и 2 юни 2017 г. Целта му бе да подготви участниците в обучението за водачи на слепи да отговорят на точно тези въпроси. Студенти от Пловдивския университет се включиха в подготовката на провеждането на три интерактивни маршрута през месец юни – на дати 03.06, 13.06 и 18.06. Водачите усвоиха техниката за водене на незрящи и получиха детайлен инструктаж относно правилния подход по време на маршрута.

Проектът има за цел да предостави възможност и на хората без зрителни затруднения да усетят познати места по различен начин и да се насладят на градската атмосфера чрез другите си сетива. Това прави процеса още по-наситен откъм усещания и изключително интересен и разнообразен.

Всеки от маршрутите започва от статуята на Мильо на главната улица в Пловдив и приключва на Римския стадион, като последователно се преминава през поредица от препятствия и въпроси по време на изследването на културното наследство. Водените са изправени пред предизвикателствата да четат с ръце и да разпознават различни обекти само с допир, да се ориентират според ароматите и звуковете, да пият вода с маска и да се опитат да не нарушат своята координация по време на цялото пътешествие. Участниците споделят, че когато си със завързани очи, посоките се различават много по-трудно, както и материалът и очертанията на предметите.

Проектът „Усети града – обучение за водачи и реализиране на интерактивен маршрут“ се организира от Асоциация за култура, етнология и антропология „Медиатор“ и е финансиран от Община Пловдив, с партньори Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и Национален център за рехабилитация на слепи – Пловдив. До този момент подобни маршрути са реализирани в село Аспарухово и в град Стара Загора.

Материала подготви: Виктория Костова

 [:]