Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 2

1
2542

dfx_1785

22-ри октомври 2016 г., град Велико Търново – същинският ден, отреден за усилена работа и вълнения, по време на първия по рода си Регионален ученически Модел ЮНЕСКО, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката, и част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО.

Събитието, обединяващо провеждането на симулационна игра за ученици в ролята на дипломати към ЮНЕСКО и паралелния на нея семинар за учители на тема „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“, бе открито в петък с помощта на гост-лектори и опознавателни игри. За него можете да прочетете тук.

Вчера стартира същинската дейност на участниците, които през целия ден работеха разделени в следните три групи: Заседание 1 – Културно наследство, Заседание 2 – Образование и Семинар за учители.

dfx_1798

Заседание 1 – Културно наследство

Тази част от гимназистите бе въвлечена в разискване на темата за световното културно наследство и търсенето на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата. В този комитет участваха около 20 ученика, като всеки беше в ролята на делегат от отделна държава. Бе спазена цялостната процедура на заседанието, водено от Мартин Стоянов – член на ДООНБ, с опит в председателстването на Модели ООН. Първоначално всеки участник представи позицията на своята държава по темата. Последва гласуване на дневния ред, където бяха изложени по-подробно темите, общо 6 на брой, сред които: климатичните промени като последствие от туризма; икономическите и държавни интереси, свързани с културното наследство; зачитане ценностите на микрообществата и др.

Всички точки по дневния ред трябваше да се обсъдят и дебатират, докато не се постигна консенсус по всяка една. След това се пристъпи към изработване на проекторезолюция, която да включва проблемите, обсъждани по дневния ред.

През целия ден делегатите имаха възможността да се проявяват в модерирани и немодерирани дебати, както и в списъка на говорителите. Всички бяха склонни да се изслушват и въпреки че се дебатираше често, то те стигаха до компромисни решения, защитаващи интересите на всички страни.

Сред изказванията в залата бяха следните:

 • „Културните паметници не следва да се приемат единствено като материални. Те най-вече са носители на духа и културата на страната.“;
 • Бразилия: „Предлагам спиране достъпа на цивилизацията до културните обекти, предвид оронването им.“;
 • Руска федерация: „Нека обсъдим на немодериран дебат кое е етично и кое не спрямо правото на реставрация.“;
 • Бразилия: „Разрухата на културното наследство следствие на война, не е предмет на обсъждането тук.“ – Индия: „Но за нас е важна темата за умишленото разрушаване на културните паметници.“;
 • Египет: „В страната ни туризмът е застрашен. Множество паметници на културата се рушат, а същевременно няма достатъчно доходи за реставрирането им.“;
 • Индия: „Напоследък се наблюдава покафеняване на Тадж Махал, следствие на вредните емисии от града.“ и т.н.

dsc_4135

Заседание 2 – Образование

Вторият комитет, заседаващ по темата за образованието като фундаментално право, което дава възможности, бе председателстван от Христо Христов – зам.-председател и обучител към Младежката секция на ДООНБ. Първоначално всеки един делегат представи позицията на страната си, включваща текущата ситуация и националните приоритети по темата. Някои от изразените факти и твърдения бяха:

 • Индия: „ Традициите в страната съществено спъват образователното развитие. Пример за това са кастовите различия и детските бракове. Важно е да се помисли как традициите могат да работят в консенсус с образователното развитие.“;
 • Руска федерация: „С Република Южна Африка споделяме проблема с недостига на квалифицирани преподаватели, мотивирани студенти и научно-техническо развитие.“;
 • България: „Наблюдава се как множество ученици напускат училище, защото нямат достатъчно средства.“;
 • Сърбия: „За нас е важен въпроса за правата на националните малцинства. Българите в някои области настояват да се учи на техния език.“
 • Япония: „ Нужно е продължението на учебния час да бъде стандартизиран, като същевременно се наблегне повече върху извънкласните активности и ученето сред природата.“.

Последва оживена дискусия по определяне точките от дневния ред. Бяха избрани общо 5 точки, сред които изработване на стандарти за качествено образование и намиране на алтернативни методи за обучение. След това делегатите обсъдиха всички точки, споделяйки своите предложения, които в последствие бяха обединени и включени в проекторезолюциите от предложилите съответните теми. Резултатът на края на деня беше – 5 изработени проекторезолюции, които делегатите обединиха в една финална.

dsc_4102

Семинар за учители

Паралелно на младежкия симулационен процес, с помощта на проф. Петранка Филева и обучителите от Дружество за ООН в България – Илина Мутафчиева и Розалина Недкова, се проведе обучителен семинар за глобално образование, в който участие взеха учителите – координатори. След като се запознаха един с друг и споделиха личния си преподавателски опит, им бяха представени следните теми:

 • Целите за устойчиво развитие;
 • Същност на глобалното образование – изграждане на отговорно гражданство на света; глобална икономика (отговорност в потреблението);
 • Начини, методи и техники за преподаване на глобално образование в училище;
 • Теория на експеренциално учене на Дейвид Колб;
 • Стилове на учене.

Семинарът за деня завърши с т.нар. „Отворено пространство“ – възможност за всеки преподавател-участник в семинара да сподели с останалите полезна информация. Такива бяха например:

 • Споделяне на лични впечатления от начина, по който функционира образователната система в Япония;
 • Freerice – отворено онлайн пространство, с множество налични образователни игри, които позволяват играчите да даряват по 10 зрънца ориз за всеки правилен отговор чрез Световната програма за храните;
 • Kahoot! – уеб сайт, където сам можеш да създаваш тестове на различни теми. На преподавателите е предоставена възможност, докато прожектират на теста, обучаемите да могат да го решават през смартфоните си;
 • Представяне на двугодишния проект на ДООНБ – „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света“.

dfx_1848

Какво следва?

На 23 октомври 2016 г. се провежда закриване на Регионалния ученически Модел ЮНЕСКО, по време на което се представят резултатите от работата в двата комитета.

Очаквайте следващата статия, както и интервюта с участниците – ученици и преподаватели, съвсем скоро!

1 COMMENT

Comments are closed.