Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 3

0
1928

dfx_2163

23 октомври 2016 г. – финалният ден от провеждането на Регионален ученически Модел ЮНЕСКО в гр. Велико Търново, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката, и част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО.

Какво се случи до сега?

Модел ЮНЕСКО стартира в петък (21 октомври), събирайки на едно място ученици и учители, които представляват няколко училища в северна България, част от мрежата на клубове за ООН на ДООНБ, както и от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

Докато учителите преминаваха през обучителен семинар „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“, учениците – по двама от всяко училище и в ролята на делегати на определена държава, взеха участие в симулационната игра – Модел ЮНЕСКО. Паралелно се заседаваше в два комитета: 1. Образованието като фундаментално право, което дава възможности и 2. Световното културно наследство – търсене на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата.

Можете да се информирате повече за това как преминаха съответно Ден 1 и Ден 2.

Третият комитетdfx_1901

През последния ден от събитието всички делегати, заседаващи до сега в два комитета се събраха в един – третия комитет, където се обсъждаше темата за овластяването на гражданите чрез универсален достъп до информация. Основните теми, които излязоха на дневен ред бяха: Свободен достъп до интернет, както и до информация и комуникация като цяло; Свобода на словото; Дигитално ограмотяване на населението и др.

Делегатите излязоха с различни позиции и предложения за точки, които да се включат към дневния ред. Едни от дискутираните теми, които в последствие бяха отхвърлени от мнозинството делегати, бяха тези за:

  • Използването на интернет активността на гражданите за идентифициране на проблеми – предложението беше за отворен достъп на базата данни в интернет до всички граждани, с цел информацията да се използва за решаване на големи социални проблеми, останали незабелязани от правителството;
  • Т.нар. “Net neutrality – обсъждаха се последиците от това, интернет доставчиците да получават заплащане от всички сайтовете, като например опасението, че по този начин ще се ограничи достъпа до информация на потребителите;

Съставянето на проекторезолюция и приемането на финална резолюция остава като самостоятелно и немодерирано предизвикателство пред младежите.

Обучителен семинар за учители

dfx_1822

През този ден семинарът за учители премина в демонстрации на различни техники и активности, които да спомогнат работния им процес във връзка с преподаване чрез подхода на глобалното образование. Към тях се включват и активности за младежи, свързани с по-доброто осъзнаване значението на отделните Глобални цели за устойчиво развитие.

Закриване – „пресконференция“ и връчване на сертификати
dfx_1977
dfx_1995По време на закриващата част на събитието първоначално бяха представени финализираните, гласувани и приети резолюции, съответно на Комитет 1 – Образование и Комитет 2 – Културно наследство. От всеки един комитет бе избран чрез гласуване между делегатите по един „Най-добър делегат“, които прочетоха съответните резолюции.

Проведе се и „пресконференция“, по време на която по няколко делегата от всеки комитет (т.нат. спонсори на идеи) представиха главните теми, които се обсъждаха, както и какви решения са били взети. Същевременно учителите, в ролята на журналисти, задаваха своите въпроси към тях.dfx_2005

Събитието завърши с тържествено връчване на сертификати на всички участници, като специални такива получиха двамата най-изявени млади делегати.

Това, което предстои, е съвсем скоро да се проведат още един или няколко Регионални ученически Модели ЮНЕСКО, които да дадат dfx_1983възможност на повече младежи от цялата страна да се докоснат до този вълнуващ дипломатически свят. Накрая се планува провеждането на национално събитие от същия тип.

Следете настоящия ни сайта и страницата ни във фейсбук, за да се държите в течение с актуални новини по тази темата, както и по други, свързани с възможности и събития за младежи, международни отношения и хуманитарни въпроси и т.н.