Регионален ученически Модел ЮНЕСКО – Ден 1

1
2368

dfx_1596

Вчера, 21 октомври 2016 г., в град Велико Търново, се състоя официалното откриване на регионалния ученически Модел ЮНЕСКО, организиран от Дружество за ООН в България (ДООНБ), с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Инициативата, която ще се проведе между 21 и 23 октомври, е част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО и цели да повиши компетенциите както на учениците, така и на техните учители.

Що е то Модел ЮНЕСКО?

Модел ЮНЕСКО е симулационна игра, в рамките на която учениците влизат в обувките на същински дипломати и дискутират актуални теми в рамките на ЮНЕСКО. Темите на настоящия модел са:

 1. Образованието като фундаментално право, което дава възможности;
 2. Световното културно наследство – търсене на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата;
 3. Овластяване на гражданите чрез универсален достъп до информация.

dfx_1635

Кой участва?

В събитието вземат участие общо над 60 гимназисти и преподаватели от различни училища в Северна България, които са част от мрежата на клубове за ООН на ДООНБ, както и от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО.

От всяко едно училище има по двама ученика и придружаващ учител. Всяка двойка ученици представлява отделна делегация на определена държава.

Паралелно със симулационната игра, за придружаващите учители ще се проведе обучителен семинар „Глобално образование и Целите за устойчиво развитие“.

Откриване

Събитието бе открито от трима гост-лекторите, които представиха тематични лекции, с цел подготвка на младежите за предстоящите дипломатически преживявания.

Проф. Петранка Филева приветства участниците и представи накратко Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) през погледа на образованието. Тя разказа за мисията на правото на образование, както и за основните функции на организацията в тази област. Накратко това включва:

 • 4-те стълба на образованието (Уча се да научавам, Уча се да правя, Уча се да живея заедно, Уча се да бъда);
 • Инициативата „Образование за всички“;
 • Целите на хилядолетието за развитие (до 2015 г.);
 • Доклада на ЮНЕСКО 2015 г. – критичен поглед над това какво е постигнато и какво не е, включващ и препоръки (само 52 % от страните са постигнали универсално начално образование);
 • Глобални цели за устойчиво развитие (до 2030 г.), с акцент върху цел 4 – Образование;
 • Образование за глобално гражданство.

dfx_1648

Проф. Красимира Мутафова насочи вниманието към световното културно наследство и търсенето на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата. Темата тя обвърза с множество примери на значими културни и природни обекти в България (Свещарската гробница, Боянската църква, Пирин и др.), на Балканите (Атонската Света гора, Ефес) и в света (Тадж Махал, Дубровник). Освен това, проф. Мутафова засегна и следните теми:

 • Историята на опазването на културното и природното наследство, започнало като процес от 1972 г.;
 • Устойчивия туризъм, който цели не само да влияе върху туристите по време на екскурзията им, но и да формира култура за опазване на природните и културни ресурси;
 • 10-те критерии за присъединяване на даден обект към бъдещото културно наследство.

Проф. Илияна Павлова завърши лекционната част, говорейки за овластяването на гражданите чрез универсален достъп до информация. Сред темите, които засегна бяха:

 • Добавената, виртуалната реалност, както и смесената реалност, в която живеем днес;
 • Статистически данни за глобалното и социално „село“ на днешното време;
 • Етапите в развитието на технологията, които съответстват на етапите на общественото развитие (информационно общество – web 0-web 2.0; общество на знанието – web 3.0 и 4.0 – всеобхватна мрежа);
 • Основни характеристики на „обществото на знанието“ (социално изключващата глобална икономика; трансформацията на труда и трудовата заетост; виртуалната култура, която  включва човека по агресивен начин и т.н.).

Втората част от следобеда премина в интерактивни игри за запознаване на участниците и предизвикателства за проверка на знанията им, проведени от обучител към ДООНБ.

dsc_4096

Какво предстои?

През следващите два дни учениците и учителите ще имат възможността да се учат чрез преживяване по различни начини. Докато учениците са въвлечени в оживени дискусии и симулационно вземане на решения на високо равнище, учителите ще се учат на нови методи за преподаване на глобално образование.

Очаквайте съвсем скоро продължение.

 

1 COMMENT

Comments are closed.