[:bg]Регионалният център на ЮНЕСКО в София с нов изпълнителен директор [:en]Irena Todorova elected for UNESCO Center-Sofia Executive Director[:]

[:bg]Ирена Тодорова беше одобрена за изпълнителен директор на редовната сесия на Общото събрание на Регионалния център-София, който е един от седемте в света центрове на UNESCO от този тип, и  покрива цели 16 държави в Югоизточна Европа.

За първи път в своята история Регионалният център има свой избран от всички негови органи изпълнителен директор. От създаването си през 2011 г. организацията е била управлявана от временно изпълняващи длъжността. На проведения в началото на годината конкурс Тодорова бе единодушно одобрена от Министерство на културата, Министерство на външните работи, Българска академия на науките, представители на неправителствени организации, както и на такива от Общото събрание. Кандидатурата на Ирена Тодорова е съгласувана с генералния секретар на ЮНЕСКО Одри Азуле.

Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионален център-София, UNESCO:

“Благодарение на усилията на няколко правителства България продължава да е домакин на Регионалния център и да има възможността чрез него да се грижи за опазването на нематериалното културно наследство в 16 страни от региона, които макар и близки по своята история са и различни в техните политики и културни наслагвания. Основните цели, които си поставям за своя 3 годишен мандат: да работим за видимо увеличаване на участието на отделни общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и да поощряваме регионалното и международно сътрудничество за опазване на това наследство.”

По думите на Тодорова съществуването и управлението на Регионален център–София, UNESCO е работещ механизъм да се позиционираме в естествената роля на лидер в региона като съдействаме на страните при разпознаването и съхраняването на културно наследство, намиращо се на тяхна територия.

Още през юни Регионален център–София, UNESCO ще учреди Университетска мрежа, която ще обедини представители на университети от всички 16 страни, които имат в програмите си програми, свързани с нематериалното културно наследство.

Д–р Ирена Тодорова е бакалавър по Политически науки (на френски език) и магистър по Дипломация и международни отношения на Нов български университет. През 2012 г. защитава докторска дисертация пред департамент „Политически науки“ на Нов български университет, посветена на политическата култура на новите поколения. От 2012 г. е главен асистент в същия департамент. Съветник е в политическия кабинет на министрите на образованието и науката (2014–2016) и на външните работи (2016–2017) на Република България.

Главен редактор е на теоретичното списание за политика и култура Conservative quarterly .

Източник: www.unesco-centerbg.org[:en]Ms Irena Todorova, PhD is the new Executive Director of ICH Centre Sofia who was unanimously elected on the last session of the General Assembly of the Centre in May 2018.

Irena Todorova has a B.A. in Political Science in French and M.A. in Diplomacy and International Relations. She holds a PhD in Political Culture of the new generations from New Bulgarian University. She has been an advisor to the Minister of Education and Science and to the Minister of Foreign Affairs of Bulgaria.

The Regional Centre for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in South-Eastern Europe under the auspices of UNESCO. Cofounders of the Sofia Centre are Ministry of Culture of Republic of Bulgaria, Ministry of Foreign Affairs of Republic of Bulgaria and Bulgarian Academy of Sciences.

On the last session of the General Assembly, two new member states from South-Eastern Europe were unanimously and enthusiastically welcomed as part of the Centre. Until today, their number is 14 member states: Albania, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey and Ukraine. The scope of the Regional Centre is expected to expand in the forthcoming years.[:]